Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Mielecki magistrat z szansą na wysoki grant w ramach programu “Dostępność plus”

Od 900 000 do nawet 1 500 000 złotych może zdobyć nasze miasto w ramach projektu „„Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w zakresie kreowania przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”. Projekt mieleckiego magistratu pn. „Mieleckie szkoły bez barier“ zakwalifikował się do drugiego etapu naboru, co oznacza, że znalazł się pośród 16 najlepszych aplikacji wyłonionych ze wszystkich zgłoszeń.

Nabór skierowany jest do organów prowadzących szkoły podstawowe, które:
– podejmują świadome działania odpowiadające na potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
– zrealizowały co najmniej wstępne działania w obszarze dostępności,
-zdecydowane są stosować lub już stosują rozwiązania o charakterze inwestycyjnym, organizacyjnym, w zakresie wyposażenia placówek i kształcenia nauczycieli.

Granty będą przyznawane na dofinansowanie przedsięwzięć zakładających poprawę dostępności szkół podstawowych w zakresie architektonicznym, technicznym, edukacyjno–społecznym i organizacyjnym.

Przed przedstawicielami mieleckiego magistratu dwudniowe szkolenie z zakresu realizacji grantu według  modelu „Dostępna szkoła”. Kolejny etap to przeprowadzenie audytu, przygotowanie Indywidualnego Planu Poprawy Dostępności w szkołach oraz intensywne prace nad dopracowaniem wniosku, który złożony zostanie w ramach drugiego etapu rekrutacji.

Marietta Mateja-Nowak
Data publikacji: