Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Decydujący etap w rywalizacji o wielomilionowy grant z funduszy norweskich

Po wielomiesięcznej intensywnej pracy, w którą zaangażowanych było wiele osób, nadszedł czas na zwieńczenie pracochłonnego procesu opracowywania projektu, który może zapewnić naszemu miastu wielomilionowe dofinansowanie w ramach Programu Rozwój lokalny, finansowanego w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG na lata 2014 – 2021.

30 października br. przedstawiciele mieleckiego magistratu złożyli ostateczną wersję projektu „RAZEM dla lepszego jutra – Mielec miastem dialogu”, który jest efektem wspólnej pracy urzędników jak i mieszkańców przy wsparciu ekspertów ze Związku Miast Polskich. Wszystkie złożone projekty przechodzą teraz weryfikację. Na ostateczne wyniki trzeba poczekać do marca 2021 roku. Stawka jest naprawdę wysoka. Do zdobycia jest od 3 do nawet 10 milionów euro, a poziom dofinansowania w ramach Programu Rozwój Lokalny wynosi 100%.

Przypomnijmy, że pod koniec ubiegłego roku projekt mieleckiego magistratu „RAZEM dla lepszego jutra – Mielec miastem dialogu” zakwalifikował się do drugiego etapu rywalizacji o wielomilionowy grant. Na 213 miast, które złożyły wstępne projekty, Mielec uplasował się w pierwszej dziesiątce.

W końcowej wersji mieleckiego projektu, zaplanowanych zostało szereg działań, które będą możliwe do zrealizowania właśnie dzięki funduszom norweskim. Wśród nich znalazły się między innymi takie pomysły jak:

-powstanie nowego miejsca aktywności społecznej, którą będzie Linearny Park Mielczanina czyli całoroczna strefa aktywności dla społeczności mieleckiej składająca się m.in. z zewnętrznej strefy aktywności seniorów, siłowni zewnętrznej, placu z niewielką sceną i miejscem na plenerową widownię, placu zabaw dla dzieci, parku dla psów oraz skweru;

-zagospodarowanie terenów Stawów Cyranowskich – – etap I (wykonanie parkingu, kładki pieszej, chodników, sanitariatów, mała architektura, siłownia zewnętrzna);

-rozbudowa i remont Domu Kultury SCK w celu utworzenia Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej;

-utworzenie Mieleckiego Centrum Aktywności Lokalnej, czyli siedziby pod działalność organizacji pozarządowych;

-aktywizacja sektora mieszkaniowego w Mielcu – opracowanie Programu polityki mieszkaniowej Gminy Miejskiej Mielec, opracowanie miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Powstańców Warszawy i Szarych Szeregów oraz dwóch dokumentacji technicznych publicznych dróg gminnych.

Wśród innych interesujących pomysłów zgłoszonych w projekcie „RAZEM dla lepszego jutra – Mielec miastem dialogu” znalazły się m.in.: „Edukreatywność” – polegająca na opracowaniu autorskiego programu działań edukacyjnych kształtujących kreatywność uczniów mieleckich szkół, a także Szkoła Młodych Liderów – innowacyjny projekt adresowany do uczniów, którzy chcą aktywnie działać, ale brakuje im odpowiedniego wsparcia merytorycznego lub finansowego. Celem tego projektu jest zwiększenie zaangażowania uczniów szkół w wolontariat.

W realizację niektórych zadań zaangażowane będą organizacje pozarządowe, z którymi Miasto podpisze umowy o partnerstwie.

 

Łączna wartość wydatków zaplanowanych w ramach projektu wynosi

41 390 318,91 PLN (9 726 540,14 EUR).

Marietta Mateja-Nowak
Data publikacji: