Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

WEJDŹ NA SPIS.GOV.PL I SPISZ SIĘ

Przypominamy mieszkańcom Mielca, że trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spisem objęte są osoby fizyczne zamieszkałe stale lub czasowo na terenie Miasta Mielca niezależnie od tego czy są zameldowane a także mieszkania, budynki oraz pozostałe zamieszkane pomieszczenia nawet, jeśli nie są mieszkaniami.

Udział w spisie jest obowiązkowy. Zgodnie z art. 57 ustawy o statystyce publicznej odmowa wykonania obowiązku statystycznego zagrożona jest grzywną do 5000 zł.

Aby uniknąć grzywny spisz się na stronie spis.gov.pl lub zadzwoń bezpośrednio do wybranego rachmistrza spisowego na jeden z numerów:

571943691  571943692   571943695   571943696

571943700  571943701   571943702   571943703

571943704  571943705   571943706   571943707

571943710  571943713

lub na infolinię spisową: 22 279 99 99

Rachmistrz może także zadzwonić z własnej inicjatywy. Połączenie następuje z numeru 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Może także odwiedzić Cię w domu. W przypadku kontaktu osobistego rachmistrz będzie miał identyfikator ze zdjęciem.

Tożsamość rachmistrza można zweryfikować przez:

  1. formularz dostępny na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/
  2. infolinią spisową dostępną pod numerem 22 279 99 99

W przypadku nawiązania kontaktu przez rachmistrza nie możesz odmówić udzielenia odpowiedzi powołując się na możliwość spisu przez internet. Jest to traktowane jako odmowa udziału w spisie i także zagrożone jest grzywną.

Przygotuj numery PESEL oraz podstawowe dane osób zamieszkujących wraz Tobą. Ułatwi i przyspieszy to czynności spisowe.

Wszystkie dane przekazane w spisie są objęte tajemnicą statystyczną regulowaną przez ustawę o statystyce publicznej i służą wyłącznie zbiorczym analizom statystycznym. Każda osoba biorąca udział w spisie ma zapewnioną pełną anonimowość. Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej niedotrzymanie grożą sankcje, w tym kara pozbawienia wolności.

Edward Tabor
Data publikacji: