Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Mielca

logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Tytuł projektu: Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Mielca

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (GIS), część 1) zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.

Data złożenia wniosku: 20.07.2011 r.

24.05.2012 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu: Umowa nr 279/2012/Wn-09/OA-TR-ZI/D. 31.08.2012 r. zostały zakończone prace termomodernizacyjne dwóch ostatnich budynkach tj. Gimnazjum nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 12. 17.09.2012 r. został podpisany ostatni protokół odbioru końcowego inwestycji – projekt został zakończony i rozliczony.

Całkowita wartość projektu: 5 791 636,60 zł, w tym:

 • Środki z budżetu Gminy Miejskiej Mielec: 72,48% – 4 118 935,88 zł + koszty niekwalifikowane: 108 873,92 zł
 • Kwota dofinansowania NFOŚiGW: 27,52 % – 1 563 826,80 zł

Termin realizacji: 13.08.2009 – 15.11.2012 r.

Opis projektu:

W dniu 20.07.2011 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Mielca” ze środków zgromadzonych na rachunku klimatycznym, w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (GIS), część 1) zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.

Przedsięwzięcie polega na termomodernizacji wybranych budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Mielec. W ramach przedsięwzięcia, termomodernizacji zostało poddanych łącznie 11 obiektów – 10 budynków szkolno-oświatowych i jeden żłobek. Ponieważ przedsięwzięcie rozpoczęło się w 2009 roku, 6 z wszystkich 11-stu obiektów na etapie składania wniosku zostało poddane już kompleksowej termomodernizacji, a koszty inwestycji zostały poniesione. Kolejne 5 budynków zostało poddanych termomodernizacji w okresie maj 2011 – sierpień 2012. Do budynków, dla których planowane jest dofinansowanie ze środków GIS należy zaliczyć:

 • Przedszkole Miejskie Nr 4 zlokalizowane na ulicy Spółdzielczej 2;
 • Przedszkole Miejskie Nr 12 zlokalizowane na ulicy Konopnickiej 4;
 • Przedszkole Miejskie Nr 16 zlokalizowane na ulicy Chałubińskiego 1;
 • Szkoła Podstawowa Nr 12 zlokalizowane na ulicy Wandy 11;
 • Gimnazjum Nr 1 zlokalizowane na ulicy Biernackiego 6;

Budynki będące przedmiotem przedsięwzięcia, dla których prace termomodernizacyjne zostały wykonane przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, a koszty tych robót zaliczone jako wkład własny Wnioskodawcy to:

 • Szkoła Podstawowa Nr 6 zlokalizowana na ulicy Solskiego 8;
 • Szkoła Podstawowa Nr 9 zlokalizowana na ulicy Drzewieckiego 11;
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 zlokalizowane na ulicy Tańskiego 3;
 • Zespół Szkół Nr 2 zlokalizowane na ulicy Łąkowej 6
 • Przedszkole Miejskie Nr 3 zlokalizowane na ulicy Ossolińskich 1;
 • Żłobek Miejski Nr 7 zlokalizowany na ulicy Botanicznej 6.

Poniżej opisano krótką charakterystykę prac termomodernizacyjnych, których koszty zaliczono jako kwalifikowane do dofinansowania:

Dla Budynku Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Mielcu w ramach prac termomodernizacyjnych wykonano:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej poziomu gruntu styropianem grubości 12 cm o powierzchni 494,24 m2;
 • ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu styropianem grubości 12 cm o powierzchni 273,54 m2;
 • ocieplenie stropodachu styropianem jednostronnie laminowanego papą o grubości 16 cm o powierzchni 407 m2;
 • • zakup i montaż okien o wymaganym współczynniku U=1,3 o pow. 111,07 m2 – 41 szt.
 • zakup i montaż drzwi o wymaganym współczynniku U=2,0 o powierzchni 9,41 m2 4 szt.;
 • modernizacja instalacji c.o. obejmująca płukanie grzejników, zakup i montaż zaworów termostatycznych 61 szt., płukanie instalacji i próby szczelności, przystosowanie instalacji do pracy przy zmniejszonym zapotrzebowaniu na ciepło.

Dla Budynku Przedszkola Miejskiego Nr 12 w Mielcu w ramach prac termomodernizacyjnych wykonano:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej poziomu gruntu styropianem grubości 12 cm o powierzchni 436,02 m2;
 • ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu styropianem grubości 12 cm o powierzchni 229 m2;
 • ocieplenie stropodachu styropianem jednostronnie laminowanego papą o grubości 15 cm o powierzchni 338 m2;
 • zakup i montaż okien o wymaganym współczynniku U=1,3 wraz z nawiewnikami higrosterowalnymi o powierzchni 8,97 m2 -13 szt. ;
 • modernizacja instalacji c.o. w zakresie: płukanie instalacji c.o. i próby szczelności, płukanie grzejników oraz zakup i montaż zaworów termostatycznych 61 szt., przystosowanie instalacji do pracy przy zmniejszonym zapotrzebowaniu na ciepło.

Dla Budynku Przedszkola Miejskiego Nr 16 w Mielcu w ramach prac termomodernizacyjnych wykonano:

 • ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem wełny mineralnej grubości 15 cm o powierzchni 485,12 m2;
 • zakup i montaż drzwi o wymaganym współczynniku U=1,6 o powierzchni 11,48 m2 – 2 szt.;
 • ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej poziomu gruntu styropianem grubości 12 cm o powierzchni 580,75 m2 oraz opaska i wymiana 2 szt. drzwi zewn. o pow. 4,60 m2;
 • ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu styropianem grubości 12 cm o powierzchni 206,10 m2;
 • modernizacja instalacji c.o. w zakresie: płukanie instalacji c.o. i próby szczelności, płukanie grzejników oraz zakup i montaż zaworów termostatycznych 71 szt., przystosowanie instalacji do pracy przy zmniejszonym zapotrzebowaniu na ciepło.

Dla Budynku Gimnazjum Nr 1 w Mielcu w ramach prac termomodernizacyjnych wykonano:

 • Ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem wełny mineralnej o gr. 16 cm o pow. 1253,23 m2 oraz ocieplenie stropodachu styropianem gr. 14 cm o powierzchni: 563 m2
 • Ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu styropianem gr. 12 cm – 248 m2;
 • Zakup i montaż drzwi o wymaganym współczynniku U=1,9 o pow. 41,63 m2, 10 szt. oraz zakup i montaż drzwi o wymaganym współczynniku U=1,5 o pow. 3,15 m2, 1 szt.
 • Ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej poziomu gruntu styropianem gr. 12 cm – 2 822,23 m2
 • Modernizacja instalacji c.o. w zakresie: zakup i montaż grzejników 251 szt. oraz zakup i montaż zaworów termostatycznych,251 szt. podpionowych, 46 szt. oraz uzupełnienie braków w izolacji

Dla Budynku Szkoły Podstawowej Nr 12 w Mielcu w ramach prac termomodernizacyjnych wykonano:

 • Ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej poziomu gruntu styropianem gr. 12 cm o pow. 259 m2 oraz gr. 10 cm o pow. 622 m2
 • Ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu styropianem gr. 12 cm – 174,79 m2;
 • Ocieplenie podłogi na gruncie styropianem gr. 8 cm – 336,00 m2
 • Zakup i montaż okien o pow. 282,35 m2 o wymaganym współczynniku U=1,2 wraz z nawiewnikami higrosterowalnymi, 93 szt. oraz zakup i montaż drzwi o pow. 17,42 m2 o wymaganym współczynniku U=1,8 – 5 szt
 • Modernizacja instalacji c.o. w zakresie: zakup i montaż grzejników, 73 szt. oraz zakup i montaż zaworów termostatycznych 73 szt.

Dla Budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mielcu w ramach prac termomodernizacyjnych wykonano:

 • Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 12 cm – 2 378 m2
 • Ocieplenie stropodachu styropianem jednostronnie laminowanym papą o gr. 14 cm – 2 702,00 m2
 • Zakup i montaż okien o wymaganym współczynniku U=1,3 wraz z nawiewnikami higrosterowalnymi 278 szt – 790,6 m2
 • Zakup i montaż drzwi o wymaganym współczynniku U=2,0 , 6 szt – 19 m2
 • Modernizacja instalacji c.o. w zakresie: płukanie instalacji c.o., płukanie grzejników oraz zakup i montaż zaworów termostatycznych, 180 szt.

Dla Budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 w Mielcu w ramach prac termomodernizacyjnych wykonano:

 • Ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej poziomu gruntu styropianem gr. 12 cm – 2 551,00 m2
 • Ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu styropianem gr. 12 cm – 659 m2
 • Ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem wełny mineralnej o gr. 16 cm – 2 014 m2
 • Ocieplenie stropodachu styropianem jednostronnie laminowanego papą o gr. 14 cm 314 m2
 • Zakup i montaż drzwi o wymaganym współczynniku U=2,0 , 9 szt.- 32 m2
 • Modernizacja instalacji c.o. w zakresie: płukanie instalacji c.o., płukanie grzejników oraz zakup i montaż zaworów termostatycznych, 295 szt.

Dla Budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Mielcu w ramach prac termomodernizacyjnych wykonano:

 • Ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej poziomu gruntu styropianem gr. 12 cm – 2 652 m2
 • Ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu styropianem gr. 12 cm – 566 m2
 • Ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem wełny mineralnej o gr. 16 cm – 1 982 m2
 • Ocieplenie stropodachu styropianem jednostronnie laminowanego papą o gr. 14 cm – 226 m2
 • Zakup i montaż okien o pow. 25,2 m2 o wymaganym współczynniku U=1,3 wraz z nawiewnikami higrosterowalnymi – 3 szt. oraz zakup i montaż drzwi o pow. 149 m2 o wymaganym współczynniku U=2,0 – 13 szt.
 • Modernizacja instalacji c.o. w zakresie: płukanie instalacji c.o., płukanie grzejników i montaż oraz zakup i montaż zaworów termostatycznych, 287 szt.

Dla Budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Mielcu w ramach prac termomodernizacyjnych wykonano:

 • Ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej poziomu gruntu styropianem gr. 12 cm – 5 259 m2
 • Ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu styropianem gr. 12 cm – 674 m2
 • Ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem wełny mineralnej o gr. 16 cm – 3 890 m2
 • Zakup i montaż okien o pow. 530,6 m2 o wymaganym współczynniku U=1,3 wraz z nawiewnikami higrosterowalnymi, 310 szt. oraz zakup i montaż drzwi o pow. 64 m2 o wymaganym współczynniku U=2,0 , 17 szt.
 • Modernizacja instalacji c.o. w zakresie: płukanie instalacji c.o., płukanie grzejników oraz zakup i montaż zaworów termostatycznych, 276 szt.

Dla Budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Mielcu w ramach prac termomodernizacyjnych wykonano:

 • Ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej poziomu gruntu styropianem gr. 12 cm – 620 m2
 • Ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu styropianem gr. 12 cm – 272 m2
 • Ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem wełny mineralnej o gr. 18 cm – 390 m2
 • • Zakup i montaż okien o wymaganym współczynniku U=1,3 wraz z nawiewnikami higrosterowalnymi, 40 szt. – 78,10 m2
 • Zakup i montaż drzwi o wymaganym współczynniku U=2,0 , 4 szt. – 10,2 m2
 • Modernizacja instalacji c.o. w zakresie: płukanie instalacji c.o., płukanie grzejników oraz zakup i montaż zaworów termostatycznych, 67 szt.

Dla Budynku Żłobka Miejskiego Nr 7 w Mielcu w ramach prac termomodernizacyjnych wykonano:

 • Ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej poziomu gruntu styropianem gr. 12 cm – 676 m2
 • Ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu styropianem gr. 12 cm – 144 m2
 • Ocieplenie stropodachu wentylowanego o pow. 503 m2 granulatem wełny mineralnej o gr. 6 cm i ocieplenie stropodachu o pow. 33 m2 styropianem jednostronnie laminowanym papą gr. 14 cm
 • Zakup i montaż okien o wymaganym współczynniku U=1,3 wraz z nawiewnikami higrosterowalnymi, 105 szt. – 183,2 m2
 • Zakup i montaż drzwi o wymaganym współczynniku U=2,0 , 4 szt. – 18,2 m2
 • Modernizacja instalacji c.o. w zakresie: płukanie instalacji c.o., płukanie grzejników oraz zakup i montaż zaworów termostatycznych, 107 szt.

Wszystkie omówione działania termomodernizacyjne przyniosą efekt w postaci zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło dla budynków w ilości 33 507 GJ na rok i wynikające bezpośrednio z tej redukcji efekty ekologiczne. Planuje się, że w ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego będącego przedmiotem wniosku osiągnie się łączną redukcję emisji CO2 na poziomie 3 103 Mg (ton) na rok.