Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Skład Mieleckiej Rady Seniorów / Komisje

 1. Pan Jan Bury,
 2. Pani Władysława Cegielska,
 3. Pan Feliks Czop,
 4. Pan Antoni Dutkiewicz,
 5. Pan Józef Dziekan,
 6. Pani Jadwiga Jankowska,
 7. Pani Maria Madej,
 8. Pani Elżbieta Pitroff,
 9. Pani Stanisława Rzeźnik – przewodnicząca MRS,
 10. Pan Wacław Świerczyński – wiceprzewodniczący MRS,
 11. Pan Andrzej Talarek,
 12. Pani Janina Tomczyk.

Mielecka Rada Działalności Pożytku Publicznego I kadencji na lata 2016-2019  

 Składy zespołów zadaniowych i dyżury Rady Seniorów

Dyżury członków Rady odbywają się w każdy wtorek od godz. 12.00 do 14.00 w sali mityngowej przy ul. Chopina 8. Celem dyżurów jest bieżące monitorowanie potrzeb seniorów.

Składy komisji Mieleckiej Rady Seniorów.

I. Zespół ds. Zdrowia, Usług, Sportu, Turystyki i Rekreacji

 • Przewodniczący – Jan Bury,
 • członek – Janina Tomczyk,
 • członek – Józef Dziekan,
 • członek – Wacław Świerczyński,
 • doradca – Kazimierz Tylko,
 • doradca – Andrzej Szurek.

II. Zespół ds. Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa

 • Przewodniczący – Feliks Czop,
 • członek – Jadwiga Jankowska,
 • członek – Maria Madej,
 • członek – Stanisława Rzeźnik,
 • doradca – Barbara Gadomska.

III. Zespół ds. Aktywizacji Osób Starszych i Współpracy z Organizacjami i Instytucjami działającymi na rzecz Osób Starszych

 • Przewodniczący – Janina Tomczyk,
 • członek – Władysława Cegielska,
 • członek – Elżbieta Pitroff,
 • członek – Antoni Dutkiewicz,
 • członek – Andrzej Talarek,
 • doradca – Maria Świątek.

IV. Zespół ds. Medialnych

 • Przewodniczący – Andrzej Talarek,
 • członek – Stanisława Rzeźnik
 • członek – Wacław Świerczyński,
 • doradca – Kazimierz Tylko.