Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Nagrody i wyróżnienia

Rok 2015

„Teraz Polska”

Miasto Mielec po raz drugi zostało uhonorowane Polskim Godłem Promocyjnym „Teraz Polska”. W XXV edycji konkursu „Teraz Polska” wyróżniono 15 produktów, sześć usług, dwa przedsiębiorstwa i dwie gminy. Jedną z dwóch gmin wyróżnionych godłem został Mielec, który po raz pierwszy godło “Teraz Polska” otrzymał w 2009 roku, jako pierwsze miasto w naszym regionie. – Chcę podkreślić, że uzyskanie godła „Teraz Polska” to nie jest zasługa prezydenta, samorządu, czy pracowników Urzędu Miejskiego. To przede wszystkim zasługa mieszkańców Mielca, ich postaw, tego co robią na co dzień, jak funkcjonują. To czym my, jako przedstawiciele miasta możemy się pochwalić, to unikalność klimatu Mielca oraz zaradność jego mieszkańców.

Proszę zwrócić uwagę na fakt, jak Mielec poradził sobie w czasie transformacji ustrojowej i jak radzi sobie do tej pory, bo przecież dziś nasze miasto jest jednym z najlepiej rozwijających się w regionie – powiedział prezydent Mielca Daniel Kozdęba. Zaznaczył także, że Godło Promocyjne „Teraz Polska” jest bardzo mocno rozpoznawanym znakiem, który przyczyni się do promocji miasta i jego osiągnięć nie tylko w regionie, ale przede wszystkim w kraju i zagranicą. – Dużym powodem do satysfakcji jest także to, że w tegorocznej edycji konkursu godło otrzymały tylko dwie gminy: Świdnica i Mielec – dodał prezydent.

 

„Podkarpacka Nagroda Samorządowa”

Prezydent Mielca Daniel Kozdęba został wybrany przez kapitułę Podkarpackiej Nagrody Samorządowej najlepszym prezydentem dużych miast w naszym regionie. Gala wręczenia nagród odbyła się w sobotę 23 maja w Rzeszowie podczas uroczystości związanych z Dniem Samorządowca.

Podkarpacka Nagroda Samorządowa przyznawana jest wspólnie przez Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych i Tygodnik Regionalny „Nowe Podkarpacie” z Krosna. Co roku w dniu swego święta najlepsi samorządowcy z regionu są wyróżniani i nagradzani. Laureatami tegorocznej edycji konkursu Podkarpacka Nagroda Samorządowa zostali: – w kategorii powiatu- Powiat Rzeszowski – starosta Józef Jodłowski , – w kategorii miast do 35 tys. mieszkańców – Miasto i Gmina Lesko – burmistrz Barbara Jankowska, – w kategorii miast powyżej 35 tys. mieszkańców – Miasto Mielec – prezydent Daniel Kozdęba.

 

„Gmina na 5”

Miasto Mielec uzyskało tytuł „Gminy na 5” w badaniu zorganizowanym przez Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych działające przy Instytucie Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej.

Jest to już szósta edycja konkursu, który bada jakość obsługi potencjalnych inwestorów przez urzędy gmin. W tym roku studenci warszawskiej uczelni zwrócili się do 656 placówek. W ogólnym rankingu Mielec uplasował się na wysokiej 12 pozycji a drugiej po Krośnie w województwie podkarpackim. Pierwsze miejsce przypadło gminie Oświęcim, a drugie gminie Toruń.

 

„Ranking polskich miast przyszłości 2015/2016”

W rankingu polskich miast przyszłości 2015/2016 przygotowanym przez fDi Intelligence, ośrodka inwestycji zagranicznych brytyjskiego dziennika ekonomicznego Financial Times, Mielec został wyróżniony aż trzykrotnie.

Polish Cities of the Future jest jednym z rocznych rankingów publikowanych w dwumiesięczniku fDi Magazine biorącym pod uwagę kilkadziesiąt czynników w pięciu głównych kategoriach w wybranych 50 najlepszych lokacjach dla inwestycji zagranicznych: potencjału ekonomicznego, przyjazności dla biznesu, kapitału ludzkiego i poziomu życia, efektywności kosztowej oraz dostępności.

W kategorii kapitału ludzkiego i poziomu życia wśród małych miast (do 100 tys. mieszkańców) Mielec zajął drugie miejsce, za Świdnicą a przed Starachowicami. W tej kategorii brano pod uwagę m.in.: powierzchnię zieleni, liczbę absolwentów, gęstość populacji, procent dzieci objętych opieką przedszkolną, długość życia, jakość służby zdrowia, kluby sportowe i miejsca kultury oraz rozrywki.

Małym miastem o największej dostępności zostały wybrane Mysłowice. Drugie miejsce przypadło Błoniom a trzecie Mielcowi. W tej kategorii liczyły się m.in.: dostępność i jakość szerokopasmowego dostępu do Internetu, telewizji i telefonów, liczba linii autobusowych, powierzchnia budynków, dróg oraz odległość do głównych portów lotniczych.

W klasyfikacji 10 najlepszych miast pod względem efektywności kosztowej Mielec zajął siódme miejsce, za Piotrkowem Trybunalskim, Kamienną Górą, Radomskiem, Strykowem, Słubicami i Śremem. Efektywność kosztową wyliczono na podstawie m.in. ceny paliw, 1 m3 wody, zakupu i sprzedaży działek rolniczych oraz średniego wynagrodzenia.