Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Młodzieżowa Rada Miejska

W mieleckich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu.

W wyniku przeprowadzonych wyborów mieleckie szkoły wybrały swoich przedstawicieli do Młodzieżowej Rady Miejskiej. Uchwałę o utworzeniu swojego młodzieżowego odpowiednika w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieleckiej młodzieży i zwiększenia zaangażowania młodych ludzi w sprawy publiczne, Rada Miejska podjęła na sesji we wrześniu ubiegłego roku.

W skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu wejdzie 23 radnych, wybieranych w mieleckich szkołach podstawowych (z klas IV-VIII) i ponadpodstawowych oraz w szkołach niepublicznych.

Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej odbędzie się w czwartek 21.04.2022 r. o godz.16.00 w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II

Wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej 2022r :

Zbiorcze wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu — 2022 r.
Lp. Nazwa szkoły liczba mandatów* Imię i nazwisko wybranego kandydata Imię i nazwisko wybranego kandydata
1 Szkoła Podstawowa nr 1 1 Izabela Kaczor
2 Szkoła Podstawowa nr 2 1 Katarzyna Kapinos
3 Szkoła Podstawowa nr 3 1 Jakub Witek
4 Szkoła Podstawowa nr 6 1 Maja Ftara
5 Szkoła Podstawowa nr 7 1 Natalia Bujak
6 Zespół Szkół nr 1 1 Katarzyna Ziętek
7 Szkoła Podstawowa nr 9 1 Kacper Szelest
8 Szkoła Podstawowa nr 11 2 Gabriela Kusowska Milena Kudła
9 Szkoła Podstawowa nr 12 1 Julia Buć
10 Szkoła Podstawowa nr 13 1 Amelia Stawiarz
11 Niepubliczna Szkoła Podstawowa nie dokonano wyboru z uwagi na brak zgłoszeń
12 Niepubliczne Liceum Mistrzostwa Sportowego im. Grzegorza Lato 1 Laura Pazdro
13 I Szkoła Podstawowa Mistrzostwa

Sportowego Stal Mielec

1 Oliwier Purski
14 I Liceum Ogólnokształcące 2 Zuzanna Kułaga Karolina Niziołek
15 Il Liceum Ogólnokształcące 2 Oliwia Lis Julia Dybska
16 Powiat. Zespół Plac.SZ-W 1 Aleksandra Babiec
17 Zespół Szkół Budowlanych 1 Karolina Bielatowicz
18 Zespół Szkół Ekonomicznych 1 Stanisław Wrażeń
19 Zespół Szkół J. Groszkowskiego 1 Oliwia Czekaj
20 Zespół Szkół Technicznych 2 Dagmara Mazur Paweł Konieczny
23

ZARZĄDZENIE NR 1361/2022 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu

Mielec, 18 listopada 2015 r.

Zawiadomienie

Na podstawie § 18 Ordynacji Wyborczej do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu stanowiącej załącznik nr 1 do statutu będącego załącznikiem nr 1 do uchwały nr X/73/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2015 r. poz.2155)

zwołuję

I sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 30 listopada 2015 r. o godz. 15.00
w Urzędzie Miejskim w Mielcu, ul. Żeromskiego 23 w sali nr 11 im. Jana Pawła II

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Prezentacja informacji na temat genezy powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu.
  3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu.
  4. Złożenia ślubowania przez radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu wybranych w głosowaniu w dniu 6 listopada 2015 r.
  5. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu.
  6. Wybór jednego do trzech wiceprzewodniczących.
  7. Wybór sekretarza.
  8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Mielcu
Marian Kokoszka

Składy Okręgowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 6 listopada 2015 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 28 października 2015 roku w sprawie listy osób uprawnionych do kandydowania na radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu

Protokół z posiedzenie Miejskiej Komisji Wyborczej ds. wyborów Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu – informacja o wynikach wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu przeprowadzonych w dniu 6 listopada 2015 r.