Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

IV Mieleckie Dni Seniora – Informacje

IV MIELECKIE DNI SENIORA 2019

 

Mielecka Rada Seniorów wspólnie z Mieleckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku po raz czwarty organizuje Mieleckie Dni Seniora.

Celem organizacji tego  wydarzenia jest pobudzenie mieleckich seniorów do aktywnego trybu życia,  aby pokazać tym, którzy jeszcze tego nie wiedzą, jak ciekawie, pożytecznie, aktywnie i twórczo można żyć w Mielcu, co można zrobić dla innych i dla siebie – dla swojego zdrowia, kondycji fizycznej czy dobrego samopoczucia .

 

Obchody odbywać się będą od 4 do 12 października 2019 roku i rozpoczną się uroczystą inauguracją nowego roku akademickiego 2019/2020 Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a zakończą uroczystą galą na której nastąpi prezentacja najaktywniejszych seniorów w rytmie tańca „Od juniora do Seniora”. W programie obchodów przewidujemy również:

– wystawę osiągnięć artystycznych seniorów,

– dzień twórczości literacko-poetyckiej seniorów,

– spartakiada seniorów,

Motywem przewodnim IV MDS jest wyłonienie w środowisku mieleckim najbardziej aktywnych seniorów.

 

Ramowy program IV Mieleckich Dni Seniora przedstawia się następująco;

 

  • Rozpoczęcie IV Mieleckich Dni Seniora uroczystą Inauguracją roku akademickiego 2019/2020 Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Sala Widowiskowa Domu Kultury SCK  w Mielcu, al. Niepodległości 7.

04 -10.10. 2019  Wystawa twórczości artystycznej seniorów- Centrum Wystawiennicze Domu Kultury SCK w Mielcu.

  • Dzień twórczości literacko-poetyckiej Seniorów- Biblioteka SCK w Mielcu.

08.=09.10.2019 Spartakiada Seniorów:

  • Zawody sportowe w sali gimnastycznej,

–   Turniej brydżowy  – Hotel Polski ul. Biernackiego 12.

–   Turniej tenisa stołowego – Zespół Szkół Technicznych w Mielcu.

 

10.10. 2019  Finał IV MDS – Uroczysta Gala – prezentacja 

                      Najaktywniejszych Seniorów w rytmie tańca „Od Juniora do

                      Seniora”. Sala Widowiskowa Domu Kultury SCK w Mielcu.

 

  • Spotkanie towarzyskie Aktywnych Seniorów z udziałem przedstawicieli instytucji wspierających osoby starsze  – Restauracja „IMPERIUM”. 

 

Regulamin konkursu “Aktywny Senior”  zostanie podany w późniejszym terminie.

 

Zapraszamy seniorów z Mielca do wzięcia udziału w MDS!

 

 

                                                                  Przewodnicząca Mieleckiej Rady Seniorów

 Stanisława Rzeźnik


 

Jesień należy do seniorów. Z tej okazji dużo atrakcji odbywa się w wielu miastach w Polsce. W Mielcu już po raz trzeci będą obchodzone Mieleckie  Dni Seniora (MDS). Inicjatorem i organizatorem tych Dni są: Mielecka Rada Seniorów i Mielecki Uniwersytet III Wieku, przy wsparciu finansowym i doradczym  Gminy Miejskiej Mielec. Dni Seniora to dowód na to, że seniorzy są ważną częścią miejskiej społeczności i mają wpływ na życie miasta, to również aktywizacja społeczna seniorów poprzez motywowanie do  działań na rzecz swojego otoczenia.

Obchody III MDS odbywać się będą  od 5 do 10 października 2018r. Ich głównym celem będzie wyłonienie najaktywniejszych seniorów. Spośród zgłoszonych przez instytucje i osoby fizyczne kandydatów, kapituła wybrała 12 osób, w czterech kategoriach:

  1. Kultura, nauka i sztuka
  2. Wolontariat – społecznik
  3. Moje hobby,
  4. Sport,turystyka i rekreacja

Nazwiska osób w poszczególnych kategoriach:

1. Kultura nauka i sztuka:

– Maria Sowińska
– Feliks Czop
– Janusz Woloszczak

2. Moje hobby:

– Grażyna Kotlarz-Pieróg
– Maria Karaś
– Tadeusz Płeszka

3. Wolontariat społecznik:

– Janusz Chojecki
– Gabriela Szczerba
– Barbara Ząbek

4. Wolontariat społecznik:

– Maria Działowska
– Adam Skręt
– Kazimierz Kiełb

Ramowy program
III Mieleckich Dni Seniora

5.X.2018r.
godz.12:00
Rozpoczęcie Dni Seniora uroczystą Inauguracją roku akademickiego20182019 Mieleckiego Uniwersytetu III Wieku.- Sala Widowiskowa Domu Kultury SCK w Mielcu, al. Niepodległości.
5-10.X.2018r. Wystawa twórczości artystycznej seniorów. Centrum Wystawiennicze Domu Kultury SCK w Mielcu.
6.X.2018r. Turniej Taneczny pod nazwą Tańczyć każdy może.
8.X.2018r. Dzień Twórczości Literackiej Seniorów SCK sala nr.1
9.X.2018r. Imprezy i zawody sportowe seniorów.
10.X.2018r.
godz.14:00
Finał MDS- Uroczysta Gala – wybór najaktywniejszych Seniorów. Sala Widowiskowa Domu Kultury SCK w Mielcu.

Zapraszamy seniorów z Mielca do wzięcia udziału w MDS!