Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Prezydent Miasta Mielca

Radosław Swół Prezydent Miasta Mielca

Radosław Swół
Prezydent Miasta Mielca
tel.: 17 787 40 21
e-mail: sekretariat@um.mielec.pl

 

Radosław Swół urodził się 20 stycznia 1983 r. w Krakowie jako syn Zdzisława i Marii z domu Graboś. Posiada tytuł doktora nauk społecznych w specjalności Zarzadzanie Instytucjami Publicznymi oraz tytuł Executive Master of Business Administration.

Praca zawodowa:

W dniu 21.04.2024 wygrał w ponownym głosowaniu wybory na Prezydenta Miasta Mielca, po czym objął Urząd w dniu 07.05.2024.

Poprzednio, od 2020 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółkach grupy Euro-Eko (Euro-Eko i Euro-Eko Media), należących do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Wcześniej pełnił również funkcję Prezesa Zarządu w prywatnym przedsiębiorstwie, a także m.in. funkcje Dyrektora Zakładu Produkcyjnego, Kierownika Produkcji, Menedżera Projektu w firmach w mieleckiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Edukacja:

Po ukończeniu Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu rozpoczął studia licencjackie w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (licencjat). Następnie podjął studia na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia (kierunek: Zarządzanie, specjalność: Zarządzanie Lotnictwem) w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie i ukończył je w 2010 r. z tytułem magistra.

Studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia (Instytut Zarządzania, specjalność: Zarządzanie Instytucjami Publicznymi) Akademii Obrony Narodowej w Warszawie ukończył w 2016 roku i w tym też roku otrzymał stopień naukowy doktora nauk społecznych.

W 2021 r. ukończył studia menedżerskie Executive Master of Business Administration, realizowane przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie.

W latach 2018 – 2024 radny Rady Miejskiej w Mielcu.

Osobowość Roku powiatu mieleckiego w kategorii Biznes w plebiscycie dziennika Nowiny.

Inicjator powołania Fundacji Prometeo świadczącej pomoc i wsparcie na terenie miasta Mielca i powiatu mieleckiego.

Wyróżniony m.in.: Odznaką zasłużonego dla Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej, Złotą Odznaką Honorową „Zasłużony dla Ochrony Przyrody” przyznaną przez Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody, Odznaką Honorową Za Zasługi Dla Ochrony Środowiska i Klimatu przyznaną przez Ministra Klimatu i Środowiska oraz Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” przyznaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.