Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Podatnicy podatku rolnego prowadzący chów i hodowlę ryb mogą składać wnioski o udzielenie pomocy.

Uprzejmie Państwa informuję, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że od dnia 1 lipca br. do 15 lipca br. podatnicy podatku rolnego, którzy w 2019 r. prowadzili chów i hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których w 2019 roku wystąpiła susza lub powódź, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Mikołaj Wanatowicz
Data publikacji: