Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

OSTEOPOROZA – ZAMIAST ZŁAMANIA ZRÓB BADANIA

Zgłaszanie do udziału w programie

Rejestracji można dokonać :

osobiście: ul. Wolności 23 B pok. 52 39-300 Mielec

(poniedziałek godz. 10:00-16:00; wtorek-piątek godz. 10:00-13:00)

telefonicznie:  pod numerem telefonu 883 440 740
(środa godz. od 8:30 do 12:30)

e-mailowo: programosteomielec@gmail.com

UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST BEZPŁATNY! ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA!


 

Szkolenia mieszkańców miasta Mielca

Prezydent Miasta Mielca zaprasza wszystkich mieszkańców miasta Mielca na wykłady na temat profilaktyki i zapobiegania złamań.

Celem spotkania będzie m.in. promowanie zachowań prozdrowotnych, edukację o zdrowym odżywianiu i diecie, wczesne wykrywania chorób charakterystycznych dla tej grupy.

Spotkanie odbędzie się 15 marca 2024 r. o godzinie 10:00 w Sali Wykładowej Centrum Integracji Pozarządowych przy ul. Skłodowskiej 4 w Mielcu.

Prowadzący: lek med. Konrad Stachowicz, internista, posiadacz międzynarodowego certyfikatu ISCD w dziedzinie densytometrii klinicznej

Szkolenia personelu medycznego

Prezydent Miasta Mielca zaprasza personel medyczny na spotkanie, którego tematem będzie  profilaktyka, diagnostyka i leczenie osteoporozy oraz zapobieganie złamaniom osteoporotycznym i upadkom.

Celem spotkania przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej wśród  personelu medycznego w zakresie w zakresie profilaktyki pierwotnej, diagnozowania, różnicowania i leczenia osteoporozy oraz zapobiegania złamaniom osteoporotycznym i upadkom.

Spotkanie odbędzie się 15 marca 2024 r. o godzinie 12:30 w Sali Wykładowej Centrum Integracji Pozarządowych przy ul. Skłodowskiej 4 w Mielcu.

Prowadzący: lek med. Konrad Stachowicz, internista, posiadacz międzynarodowego certyfikatu ISCD w dziedzinie densytometrii klinicznej

Wybór realizatora

Gmina Miejska Mielec z dniem 26 stycznia 2024 r. podpisała umowę na realizację Programu profilaktycznego wczesnego wykrywania osteoporozy  ZAMIAST ZŁAMANIA ZRÓB BADANIA z REUMA-MED. Agnieszka i Konrad Stachowicz Spółka Jawna.

Dofinansowanie Ministerstwa Zdrowia dla Gminy Miejskiej Mielec

Gmina Miejska Mielec otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia w wysokości 405 272,00 zł do programu polityki zdrowotnej realizowanych przez gminy w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy w ramach Subfunduszu rozwoju profilaktyki, wyodrębnionego z Funduszu Medycznego.

Celem Program profilaktyczny wczesnego wykrywania osteoporozy  ZAMIAST ZŁAMANIA ZRÓB BADANIA jest uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu profilaktyki osteoporozy oraz zapobiegania złamaniom osteoporotycznym, obejmującej zagadnienia teoretyczne i praktyczne, wśród 5% uczestników programu.

Program adresowany jest do:

  • Kobiet w wieku 65+, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Mielec, które nie mają stałych lub czasowych przeciwwskazań do wykonania badania gęstości kości
  • Kobiet w wieku 40-64 lat z co najmniej jednym dodatkowym czynnikiem ryzyka złamania osteoporotycznego
  • Mężczyzn w wieku ≥75 lat (po objęciu działaniami całej populacji kobiet)
  • Personelu medycznego

Realizacja programu jest planowana na lata 2024 – 2025.

Program obejmuje działania edukacyjne, specjalistyczne badania, wizytę lekarską dla osób z wykrytym schorzeniem i ustalenie dalszego przebiegu leczenia.

Materiały edukacyjne

Światowy Dzień Osteoporozy został ustanowiony 20 października 1996 r. przez Międzynarodową Fundację Osteoporozy (IOF). Głównym celem Światowego Dnia Osteoporozy jest zwrócenie uwagi na rosnącą liczbę osób borykających się z tą chorobą. Osteoporoza to stan chorobowy charakteryzujący się ubytkiem masy kostnej oraz osłabieniem struktury przestrzennej kości.

Osteoporoza jest układową chorobą szkieletu, która charakteryzuje się zwiększonym ryzykiem złamań kości. Następuje to w następstwie zmniejszania się ich odporności mechanicznej, która uwarunkowana jest gęstością mineralną oraz jakością tkanki kostnej. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zalicza osteoporozę do głównych chorób cywilizacyjnych. Jej znaczenie wobec starzenia się społeczeństw, nieustannie rośnie. Choroba rozwija się w sposób podstępny, niepostrzeżenie przez wiele lat, nie dając żadnych objawów, aż do złamania kości.

Prawidłowe odżywianie jest bardzo ważne w profilaktyce osteoporozy. Zeskanuj kod lub wejdź na stronę www.diety.nfz.gov.pl/plany-zywieniowe/osteoporoza i ułóż swój plan żywieniowy wspomagający profilaktykę osteoporozy

Ulotka informacyjna jak dbać o zdrowe kości