Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

6 marca 2024 r. Prezydent miasta Mielca Jacek Wiśniewski spotkał się z Wojewodą Podkarpacką Teresą Kubas-Hul w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, w celu podpisania umowy, dzięki której miasto Mielec otrzymało środki finansowe na realizację projektu “Opieka wytchnieniowa”. 

Polski Komitet Pomocy Społecznej rozpoczyna realizację powierzonego zadania publicznego Gminy Miejskiej Mielec, w zakresie wsparcia członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością, sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenia członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie ich w codziennych obwiązkach przez zapewnienie czasowego zastępstwa. W ramach Programu, Gmina Miejska Mielec obejmie wsparciem 25 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 50 osób posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Środki finansowe zostały pozyskane z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Szczegółowych informacji w sprawie realizacji usług opieki wytchnieniowej, można uzyskać pod numerem telefonu:

Polski Komitet Pomocy Społecznej – Zarząd Miejski Polski Komitet Pomocy Społecznej
Solskiego 10, 39-300 Mielec
tel. 17 583 16 76

 

Łukasz Janyst
Data publikacji: