Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych

INFORMACJA

 

W związku z realizacją Projektu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec” w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródeł ciepła, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informujemy, że firma PRO-IN-TECH Dorota Lubas z siedzibą przy ul. Strzelniczej 20/2, 35-103 Rzeszów, na podstawie umowy z Gminą Miejską Mielec nr I.272.13.2019 zawartej w dniu 04.09.2019 r., realizuje zadanie polegające na wykonywaniu wizji lokalnych. Ponadto, dla nieruchomości, dla których to będzie konieczne występuje o warunki techniczne i opracowuje dokumentację projektową na przebudowę instalacji gazowej.

W związku z realizacją ww. zlecenia w okresie od dnia 12.09.2019 r. do dnia 18.10.2019 r. wykonywane są wizje lokalne na posesjach wskazanych przez Mieszkańców, w Deklaracjach uczestnictwa w Projekcie.

 

Osobami odpowiedzialnymi za realizację wizji lokalnych ze strony Wykonawcy jest Pani Katarzyna Tara, Pani Magdalena Batko oraz Pan Wojciech Łanowy

 

Przedstawiciele firmy, w celu wyznaczenia dogodnego dla Mieszkańca terminu wizji lokalnej, kontaktują się m.in za pomocą smsów – bardzo prosimy o odpowiadanie na otrzymane wiadomości.

Przypominamy, że nadal trwa nabór deklaracji

 

Mikołaj Wanatowicz
Data publikacji: