Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Nowe zadania MOPS

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2015 r. Prezydent Miasta Mielca powierzył, prowadzenie zadań do MOPS w Mielcu w zakresie:

  • udzielania pomocy materialnej dla uczniów (stypendia szkolne, zasiłek szkolny),
  • dodatku mieszkaniowego,
  • dodatku energetycznego.

W związku z powyższym osoby spełniające warunki ustawowe, mogą ubiegać się o przyznanie ww. świadczeń składając odpowiedni wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu przy ul. Łukasiewicza 1c w godzinach:

  • poniedziałek od 800 do 1600
  • wtorek – piątek od 715 do 1515