Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

KOLEJNE INWESTYCJE DROGOWE ODDANE DO UŻYTKOWANIA

Przywróceniem ruchu na nowym rondzie powstałym przed bramą główną mieleckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec zakończona została realizacja kolejnej dużej inwestycji drogowej na terenie Mielca zaplanowanej na rok 2020 roku. Była nią przebudowa ulicy Przemysłowej wraz z przebudową skrzyżowania typu „małe rondo” z ul. Wojska Polskiego.

Inwestycję, której wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Mielcu podzielono na dwa etapy. W pierwszym etapie na odcinku od Ronda Solidarności do dawnej bazy PKS wymieniono nawierzchnię ulicy, wykonano ścieżkę rowerową i chodnik oraz przebudowano odwodnienie.

Drugi etap obejmował prace na ulicy Przemysłowej na odcinku od Ronda Solidarności do skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego przed bramą główną mieleckiej strefy. Tu także wymieniono nawierzchnię, wybudowano nowe chodniki, zjazdy, odwodnienia i ścieżkę rowerową.

Na skrzyżowaniu z ulicą Wojska Polskiego, która w ostatnich miesiącach także została przebudowana w ramach inwestycji realizowanej przez starostwo powiatowe, powstało nowe rondo, które stało się głównym węzłem komunikacyjnym dla układu drogowego wokół  mieleckiej strefy przemysłowej.

Drugi etap kosztował 4 mln 568 tys. zł., natomiast wartość całej przebudowy ulicy Przemysłowej sięgnęła kwoty 6 864 551 zł. z czego udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości 3 263 373.

Po wykonaniu ostatnich prac wykończeniowych i kosmetycznych od czwartku 12 listopada kierowcy mogą już korzystać z przejazdu przez rondo, które jak wiadomo uchwałą rady miejskiej w Mielcu nazwano imieniem Tadeusza Ryczaja, byłego dyrektora Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego.

Edward Tabor
Data publikacji: