Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

ZMARŁA RADNA KRYSTYNA GRZECH

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 7 czerwca 2017 roku zmarła radna Krystyna Grzech.

Pochodziła z miejscowości Ruda w powiecie mieleckim. Pracowała najpierw w OBR WSK, a następnie w biurze konstrukcyjnym  Zakładu Lotniczego WSK Mielec. Uzyskała tytuł magistra mechanika o specjalności nauczycielskiej. Do 2005 roku pracowała w Polskich Zakładach Lotniczych przechodząc następnie na świadczenie przedemerytalne.

Jej pasją od wielu lat była praca społeczna. Działała w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, a przede wszystkim w Radzie Osiedla Lotników w Mielcu, gdzie udzielała się społecznie już od początku lat osiemdziesiątych. Ostatnio była przewodniczącą rady spółdzielczej i wiceprzewodniczącą rady samorządowej. Jej aktywność w życiu naszej lokalnej społeczności została trzykrotnie doceniona przez mieszkańców, gdy była wybierana do Rady Miasta na kadencje 2006-2010, 2010-2014 i 2014-2018.

Msza św. żałobna w intencji zmarłej zostanie odprawiona w dniu 9 czerwca o godzinie 11.30 w kościele Parafii pw. Ducha Świętego na osiedlu Lotników w Mielcu.

Edward Tabor
Data publikacji: