Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Zasady rekrutacji do klas I szkół podstawowych oraz przedszkoli na rok szkolny 2018/2019

Zasady rekrutacji
do klas I szkół podstawowych oraz przedszkoli
na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych oraz przedszkoli  na rok szkolny 2018/2019 odbywa się na podstawie:

UCHWAŁY NR XLII/424/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 25 stycznia  2018 r. w sprawie określenia kryteriów, przyznania im punktów oraz określenia dokumentów do ich potwierdzenia, w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Mielec.

Uchwały Nr XLII/425/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania im punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Zarządzenia Nr  1093/210 8Prezydenta Miasta Mielca z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów,  na rok szkolny 2018/2019 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Mielec.

Zarządzenia Nr 1094/2018 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie w roku szkolnym 2018/2019 uczniów oddziałów klas III i VI odpowiednio do klas IV lub VII szkół podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec.

Zarządzenia Nr 1119/2018 Prezydenta Miasta Mielca  z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Mielec.

Rekrutacja przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem elektronicznego sytemu rekrutacji.

Joanna Szteliga-Pomykała
Data publikacji: