Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Wydarzenia

Nadeszła jesień a wraz z nią rozpoczyna się kolejny sezon grzewczy. Nierozerwalnie z tym związane jest niestety pogorszenie się, jakości powietrza, którym oddychają mieszkańcy naszego miasta. Mowa tu nie tylko o zanieczyszczeniach przemysłowych, które stanowią duży problem dla mielczan, ale także o niskiej emisji, czyli o zatruwaniu powietrza pochodzącym z gospodarstw domowych. Źródłami niskiej emisji są przede wszystkim spalane w przydomowych kotłowniach odpady /plastiki, worki foliowe, ubrania/, ale także złe jakościowo paliwa energetyczne, na przykład niskokaloryczny węgiel. Podobne skutki powoduje spalanie napowietrzne odpadów, czego nie mogą zrozumieć szczególnie działkowicze.

Zanieczyszczone w ten sposób powietrze stanowi zagrożenie dla zdrowia mieszkańców, powodując m.in. nawracające bóle głowy, alergie, niedotlenienie organizmu i wiele innych groźnych chorób.

W okresie jesienno – zimowym Straż Miejska w Mielcu przeprowadzać będzie, podobnie jak w ubiegłym roku, kontrole posesji pod kątem spalania odpadów w przydomowych paleniskach. Strażnicy mają prawo do przeprowadzania takich kontroli na podstawie upoważnienia wydanego przez Prezydenta Miasta Mielca, zgodnie z art. 379 ust. 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. Uprawnia ono do wejścia na posesję i sprawdzenia, czy w palenisku nie są spalane na przykład: płyty meblowe, stolarka okienna czy plastikowe butelki.

Potwierdzenie przez strażników faktu spalania odpadów na terenie nieruchomości skutkować może nałożeniem na właściciela mandatu karnego w wysokości do 500 złotych.

Oczekujemy w tej kwestii współpracy z mieszkańcami, ponieważ to oni najlepiej wiedzą, kto i gdzie zatruwa powietrze poprzez spalanie odpadów.

Idealnie byłoby, gdyby każdy z nas czuł się współodpowiedzialny, za jakość powietrza, którym oddychamy…

 

W dniach 04-05 sierpnia 2016 roku pracownicy Straży Miejskiej w Mielcu przeszli szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz użycia AED, czyli zautomatyzowanego defibrylatora ratującego życie osobom, u których doszło do zatrzymania krążenia w wyniku wypadku lub choroby.

Jest to urządzenie, które samodzielnie analizuje pracę serca i przez cały czas użycia „podpowiada” ratownikowi, jakie działania musi wykonywać, aby pomóc osobie poszkodowanej. Jest całkowicie bezpieczne dla poszkodowanego i osoby udzielającej pomocy.

W czasie szkolenia strażnicy nabyli niezbędną wiedzę z tego zakresu, która będzie im potrzebna, ponieważ w jedno z takich urządzeń został wyposażony także radiowóz Straży Miejskiej w Mielcu.

Warto w tym miejscu przypomnieć miejsca na terenie miasta Mielca, w których znajdują się defibrylatory AED:

1. Urząd Miejski w Mielcu – ul. Żeromskiego 26
2. Samorządowe Centrum Kultury- Al. Niepodległości 9
3. Miejska Biblioteka Publiczna – ul. Mickiewicza 2 /Łojczykówka/
4. Parafia MBNP – ul. Ks. Arczewskiego 1
5. Parafia Ducha Św. – ul. Pisarka 16
6. Parafia Trójcy Przenajświętszej – ul. Wyszyńskiego 14

 

W dniu 2 lipca 2016 roku cała załoga Straży Miejskiej, wspólnie z Policją i Ochotniczą Strażą Pożarną, uczestniczyła w zabezpieczeniu przejazdu przez Mielec 5 etapu Międzynarodowego Wyścigu „Solidarności” i Olimpijczyków.

Strażnicy zabezpieczyli rejon Alei Niepodległości, gdzie przed Domem Kultury zlokalizowany był lotny finisz.

Pomimo chwilowych utrudnień w ruchu drogowym na terenie miasta całe zabezpieczenie przebiegło sprawnie, dzięki współpracy wszystkich służb zaangażowanych w to przedsięwzięcie.

 

Wiadomo nie od dzisiaj, że zakup żywności od ulicznych handlarzy wiąże się ze sporym ryzykiem. Przekonało się o tym kilkoro mieszkańców naszego miasta. Zakupili truskawki, które stały się przyczyną poważnych zatruć.

W związku ze zgłoszeniami tych faktów do mieleckiego SANEPIDU, 28 czerwca pracownicy tej instytucji, wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Mielcu dokonali kontroli ulicznego handlu. Skontrolowano kilkanaście osób, przede wszystkim pod kątem pochodzenia sprzedawanych truskawek i innych owoców oraz legalności prowadzonego handlu.

Trzeba w tym miejscu zaapelować do mieszkańców Mielca o rozwagę przy zakupie żywności z niepewnych źródeł, szczególnie, że niedługo w sprzedaży ulicznej pojawią się grzyby, których zakup może wiązać się z dużym ryzykiem i niebezpieczeństwem dla naszego zdrowia.

 

W poniedziałek 13 czerwca w godzinach wieczornych patrol Straży Miejskiej wspomagał akcję odkomarzania naszego miasta.

Specjalistyczna firma rozpyliła na terenie mieleckich parków i skwerów środki, które mają pomóc w pozbyciu się z terenów zielonych uciążliwych komarów i kleszczy. Zadaniem strażników było poproszenie mieszkańców, którzy akurat przebywali w tych miejscach o ich opuszczenie na czas trwania akcji. Działania przebiegały sprawnie i dzięki nim być pozbędziemy się choć części uciążliwych krwiopijców…

 

7 czerwca 2016 r. patrol Straży Miejskiej w Mielcu podjął interwencję, która doprowadziła do odzyskania skradzionego towaru z jednego ze sklepów Biedronka na terenie Mielca.

Patrolując jedną z ulic strażnicy zostali zaalarmowani przez przechodnia, że ze sklepu wybiegło trzech młodych mężczyzn, którzy ukradli trzy litrowe butelki z alkoholem. W trakcie podjętego pościgu sprawcy porzucili alkohol na pobliskim trawniku. Dzięki interwencji strażników nienaruszony towar wrócił na półki sklepowa, a kierownictwo sklepu zabezpieczyło monitoring, który posłuży, jako dowód w tej sprawie.

 

W dniu 31.05.2016 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Prezydentem Miasta Mielca Danielem Kozdębą a Komendantem Powiatowym Policji w Mielcu Komisarzem Jackiem Juwą. Porozumienie dotyczy spraw współpracy pomiędzy Strażą Miejską w Mielcu a Komendą Powiatową policji w Mielcu.

Współpraca polegać będzie w szczególności na:

  • stałej wymianie informacji o zagrożeniach występujących na określonym terenie w zakresie bezpieczeństwa osób i mienia, spokoju i porządku publicznego;
  • doskonałemu systemu łączności Policji i Straży Miejskiej, uwzględniającego lokalne potrzeby i możliwości oraz zapewniającego utrzymanie stałej łączności między jednostkami Policji i Straży;
  • koordynowaniu rozmieszczania służb policyjnych i straży, z uwzględnieniem zagrożeń występujących na danym terenie;
  • wspólnym prowadzeniu działań porządkowych w celu zapewnienia spokoju i porządku w miejscach zgromadzeń, imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych, a także w innych miejscach publicznych;
  • organizowaniu wspólnych szkoleń oraz ćwiczeń policjantów i strażników miejskich;
  • wymianie informacji w zakresie obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych.

 

Nie trzeba nikogo przekonywać, że problem niesprzątania przez właścicieli po psach jest uciążliwy dla mieszkańców Mielca. Chociaż coraz więcej osób jest wyposażonych na spacerze w woreczki do sprzątania po swoim pupilu, ciągle jest w tym temacie jeszcze wiele do poprawienia.

Niesprzątanie po psie jest wykroczeniem, za które grozi mandat karny do 500 złotych. Ważniejsze jest jednak chyba to, że takie zachowanie stanowi duże niebezpieczeństwo dla zdrowia, szczególnie najmłodszych mieszkańców naszego miasta. To dzieci są szczególnie narażone na choroby odzwierzęce i w ten sposób ponoszą konsekwencje niefrasobliwości i braku wyobraźni dorosłych.

Aby podnieść świadomość mieszkańców Mielca w tym zakresie Straż Miejska w Mielcu, wspólnie z Miejskim Zespołem Obsługi Żłobków i Przedszkoli zorganizowała wśród mieleckich przedszkolaków konkurs plastyczny pod hasłem „ Sprzątaj po swoim psie”. Dzieci zostały nagrodzone pięknymi upominkami a po konkursie pozostały piękne prace, które chcemy tutaj zaprezentować.

Być może ten konkurs przysłuży się temu, aby mielczanie coraz częściej i chętniej schylali się, by  podnieść, to co pozostawił na spacerze ich pies…