Mielec


Odnośnik - mapa strony
Odnośnik - dane kontaktowe
Odnośnik - strona główna
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015  

Wybory Prezydenta RP 2015  

Wybory do rad osiedli 2015  

Archiwum  


Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015Informacja

Informuje się, że w dniu 25 października 2015 r. wszystkie Obwodowe Komisje Wyborcze na terenie miasta Mielca rozpoczynają swoją pracę o godz. 6:00. Natomiast głosowanie odbywać się będzie
w godzinach od 7:00 do 21:00.

Transport do lokali wyborczych dla osób niepełnosprawnych

Prezydent Miasta Mielca informuje wyborców, że w dniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. do dyspozycji wyborców niepełnosprawnych pozostaje samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu wyborów w godzinach od 7:00 do 20:00 w Urzędzie Miejskim w Mielcu pod numerem telefonu 17 788 85 12.

Ważna informacja dla wyborców o zmianie czasu letniego na zimowy

Termin wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. zbiega się ze zmianą czasu letniego na zimowy – zmiana wskazań zegarów z godziny 3:00 na godzinę 2:00.

Głosowanie w lokalach obwodowych komisji wyborczych odbywać się będzie według „nowego czasu” w godzinach od 7:00 do 21:00.

Informacja

o składach osobowych obwodowych komisji wyborczych z podaniem pełnionych funkcji

Informacja

Informacja
Krajowego Biura Wyborczego
Delegatura w Tarnobrzegu

z dnia 6 października 2015 r.

W związku ze zbliżającymi się wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r., Krajowe Biuro Wyborcze zrealizowało cykl multimedialnych komunikatów Państwowej Komisji Wyborczej odnoszących się do najistotniejszych kwestii związanych z przebiegiem głosowania tj. do kwestii terminu glosowania, ważności głosów, glosowania przez pełnomocnika, a także dotyczących udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Kanał YouTube, gdzie zamieszczane są wszystkie materiały wideo.
Informacja
Prezydenta Miasta Mielca

z dnia 5 października 2015 r.

o składach obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Informacja Prezydenta Miasta Mielca z dnia 5 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 294/2015 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 13 października w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15 w Mielcu

Zarządzenie Nr 300/2015 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 15 października w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 21 w Mielcu

Informacja
Prezydenta Miasta Mielca

z dnia 5 października 2015 r.

Stosownie do art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.)

u d o s t ę p n i a s i ę

do wglądu spis wyborców miasta Mielca w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - pokój nr 5.

Prezydent Miasta Mielca
/-/ Daniel Kozdęba

Obwieszczenie
Prezydenta Miasta Mielca

z dnia 15 września 2015 r.

o utworzonych obwodach głosowania, ich numerach i granicach, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika - w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mielca z dnia 15 września 2015 r.

Uchwała Nr XI/93/2015
Rady Miejskiej w Mielcu

z dnia 11 września 2015 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym w Mielcu oraz Domu Pomocy Społecznej w Mielcu

Uchwała Nr XI/93/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 11 września 2015 r.

Komunikat
Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie

z dnia 3 września 2015 r.

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie z dnia 3 września 2015 r.

Informacja
Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 5 sierpnia 2015 r.

o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Informacje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mielcu, ul. Żeromskiego 26:

  • tel. 17 788 85 10, 17 788 85 12 (pok. nr 15),
  • tel. 17 788 85 21 (pok. nr 5),
  • tel. 17 788 85 25 (Biuro Obsługi Mieszkańca)
Zarządzenie Nr 217/2015
Prezydenta Miasta Mielca

z dnia 5 sierpnia 2015 r.

sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Miejskiej Mielec miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 217/2015 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 5 sierpnia 2015 r.

Postanowienie
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 17 lipca 2015 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r.


Logo miasta Mielca

 Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Mielcu
 Wszelkie prawa zastrzeżone © 1999-2016
Odnośnik - Biuletyn Informacji Publicznej Informacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych | Plan miasta
Polityka prywatności | Porady i formularze | Adresy | Najwięksi pracodawcy