Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

WAŻNA ZMIANA W MIELECKIEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Od 23 lutego obowiązywał będzie nowy układ linii komunikacji miejskiej i nowy rozkład jazdy.  Inaczej będą także oznaczone linie autobusowe.

Taką informację przekazał podczas czwartkowej konferencji prasowej Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski. – Wprowadzamy zmiany, które przygotowane zostały z myślą o mieszkańcach naszego miasta. Chcemy, aby nowy układ linii autobusowych był jasny i przejrzysty. Wprowadzane zmiany mają na celu zachęcenie jak największej liczby mieszkańców naszego miasta, do korzystania z publicznego transportu – powiedział prezydent Jacek Wiśniewski.

Jak przyznał zastępca prezydenta Paweł Pazdan optymalizacja oferty przewozowej zostaje wprowadzona w oparciu o wykonane analizy i badania. – Do tej pory mieliśmy duże rozproszenie linii, co powodowało że wiele osób rezygnowało z korzystania z publicznej komunikacji. Przygotowana koncepcja ma ułatwić mieszkańcom dotarcie do centrum miasta, gdzie znajdują się powszechnie odwiedzane miejsca użyteczności publicznej – dodał wiceprezydent.

Schemat nowej sieci komunikacyjnej przedstawiła prezes MKS-u Ewa Garncarz. Nowością będą cztery kategorie linii, które oznaczone zostaną odmienną kolorystryką – 14 miejskich,   8 dedykowanych dojazdowi do Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 2 kościelne i 5 linii podmiejskich. – Zmiana w miejskiej komunikacji to nie tylko nowe nazewnictwo linii, ale przede wszystkim odpowiednia częstotliwość kursowania autobusów. Mamy dwie pętle docelowe na ulicy Szarych Szeregów i na ulicy Ducha Świętego. Założeniem jest aby autobusy wszystkich linii w takcie nie dłuższym niż 5-10 minut przejeżdżały obok placu Armii Krajowej przed Dom Kultury, gdzie będzie możliwość przesiadki na odpowiedni dla punktu docelowego autobus – wyjaśniała Ewa Garncarz. Według jej informacji w ciągu ostatnich dwóch lat liczba osób korzystających z autobusów MKS-u wzrosła o kilka punktów procentowych.

Na miesiąc przed planowanym wprowadzeniem w życie nowego układu tras poszczególnych linii i  nowego rozkładu jazdy ruszyła kampania informacyjna, której celem jest przygotowanie mieszkańców do nowej rzeczywistości w której będzie funkcjonował mielecki MKS – m.in. przygotowanych zostało kilka tysięcy specjalnych map z dokładnym opisem poszczególnych linii. Na przystankach zostaną umieszczone nowe tabliczki z wyszczególnieniem poszczególnych kursów. Schemat linii komunikacyjnych, który obowiązywać będzie od 23 lutego, można znaleźć na stronie internetowej: http://www.mks-mielec.pl/index.php/nrj-fp

Radykalne zmiany w zbiorowej komunikacji, która w naszym mieście w coraz większym stopniu wykorzystuje nowe niskoemisyjne pojazdy, to nie tylko próba zdecydowanego zwiększenia liczby pasażerów, ale także ograniczanie negatywnego wpływu transportu na stan naszego środowiska naturalnego.

 

Edward Tabor
Data publikacji: