Mielec


Odnośnik - mapa strony
Odnośnik - dane kontaktowe
Odnośnik - strona główna
Informacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych  

Godziny pracy Urzędu Miejskiego  

Porady i formularze urzędowe  

Wirtualny urząd  

Regulamin Organizacyjny UM  

Struktura organizacyjna UM  

Regulamin pracy UM  

Regulamin naboru w UM  

Ogłoszenia pracy UM  

Urbanistyka i Geodezja  

Inżynieria Miejska  

Podatki i finanse  

Inwestycje  

Adresy  


Adresy, telefony


Urząd Miejski
Adres: 39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 26
NIP: 817-10-03-251   Regon: 000524708
Konto: Bank PKO BP SA Nr 92 1020 4913 0000 9102 0118 7681


 • Centrala telefoniczna: Irena Świst
  tel.: 17 788 85 00

 • Biuro Obsługi Mieszkańca:

  • ewidencja ludności: Danuta Kotra
   tel.: 17 788 85 25

  • dowody osobiste: Renata Hyjek, Marta Grzech, Marta Marek
   tel.: 17 788 85 23

 • Prezydent miasta: Daniel Kozdęba
  tel.: 17 788 85 01
  e-mail: sekretariat@um.mielec.pl

 • Zastępca prezydenta: Jan Myśliwiec
  tel.: 17 788 85 02
  e-mail: jmysliwiec@um.mielec.pl

 • Zastępca prezydenta: Tadeusz Siemek
  tel.: 17 788 85 03
  e-mail: tsiemek@um.mielec.pl


 • Sekretariat: Agnieszka Kucharska
  tel.: 17 788 85 04
  fax: 17 788 85 05
  e-mail: sekretariat@um.mielec.pl
 • Przewodniczący Rady Miejskiej: Marian Kokoszka
  tel.: 17 788 85 96


 • Biuro Rady Miejskiej: Bogusława Fleszar, Barbara Krępa
  tel.: 17 788 85 95
  e-mail: rm@um.mielec.pl
 • Sekretarz miasta, Wydział Organizacyjno Administracyjny: Monika Szczodry
  tel.: 17 788 85 10
  e-mail: sekretarz@um.mielec.pl

 • Skarbnik miasta: Barbara Wójcik
  tel.: 17 788 85 06
  e-mail: skarbnik@um.mielec.pl

 • Naczelnik Wydziału Finansowego: Tadeusz Witek
  tel.: 17 788 85 30
  e-mail: finanse@um.mielec.pl

 • Zastępca Naczelnika
  Wydziału Inżynierii Miejskiej ds. ochrony środowiska:
  Agnieszka Sablik
  tel.: 17 788 86 07
  e-mail: asablik@um.mielec.pl

 • Kierownik Biura Gospodarki Lokalami i Mieniem: Marek Ambroziak
  tel.: 17 788 85 55
  e-mail: mambroziak@um.mielec.pl

 • Naczelnik Wydziału Urbanistyki, Gospodarki Gruntami i Geodezji: Waldemar Wiącek
  tel.: 17 788 85 60
  e-mail: architekt@um.mielec.pl

 • Naczelnik Wydziału Edukacji: Arkadiusz Gałkowski
  tel.: 17 788 85 70
  e-mail: edukacja@um.mielec.pl

 • Kierownik Biura Spraw Społecznych: Jolanta Markowska-Rzeźnik
  tel.: 17 788 85 75
  e-mail: jmarkowska@um.mielec.pl

 • Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: Robert Grygiel
  tel.: 17 788 85 85
  e-mail: usc@um.mielec.pl

 • Komendant Straży Miejskiej: Arkadiusz Misiak
  tel.: 17 788 85 80
  tel. alarmowy: 986
  e-mail: sm@um.mielec.pl

 • Kierownik Biura Inwestycyjno-Technicznego: Zbigniew Markowski
  tel.: 17 788 85 45
  e-mail: zmarkowski@um.mielec.pl

 • Kierownik Biura Promocji i Informacji: Krzysztof Urbański
  tel.: 17 788 85 92
  e-mail: kurbanski@um.mielec.pl

 • Rzecznik prasowy Prezydenta Miasta Mielca: Krzysztof Urbański
  tel.: 17 788 85 92
  e-mail: kurbanski@um.mielec.pl

 • Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych: Piotr Toczyński
  tel.: 17 788 85 13
  e-mail: ptoczynski@um.mielec.pl

 • Kierownik Biura
  ds. Zarządzania Kryzysowego:
  Zenon Tokarski
  tel.: 17 788 85 82
  fax: 17 788 85 83
  e-mail: oc@um.mielec.pl

 • Obsługa spraw osobowych Urzędu Miejskiego: Ewa Mokrzycka
  tel.: 17 788 85 15
  e-mail: emokrzycka@um.mielec.pl

 • Obsługa organizacyjna Urzędu Miejskiego: Barbara Duda
  tel.: 17 788 85 12
  fax: 17 788 85 11
  e-mail: bduda@um.mielec.pl

 • Obsługa prawna Urzędu Miejskiego, przetargi: Anna Chatys, Beata Wojtas
  tel.: 17 788 85 14
  e-mail: sekretariat@um.mielec.pl

 • Obsługa informatyczna Urzędu Miejskiego: Robert Groele
  tel.: 17 788 85 16
  e-mail: rgroele@um.mielec.pl

 • Archiwum, gospodarka środkami trwałymi: Elżbieta Mazur
  tel.: 17 788 85 17
 • Redakcja miejskiej strony internetowej, promocja miasta: Edward Michocki
  tel.: 17 788 85 91
  e-mail: edmichocki@um.mielec.pl

 • Webmaster: Łukasz Pezda
  tel.: 17 788 85 90
  e-mail: lpezda@um.mielec.pl


Logo miasta Mielca

 Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Mielcu
 Wszelkie prawa zastrzeżone © 1999-2015
Odnośnik - Biuletyn Informacji Publicznej Informacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych | Plan miasta
Polityka prywatności | Porady i formularze | Adresy | Najwięksi pracodawcy