Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

URZĄD MIEJSKI PRZYPOMINA…

Urząd Miejski w Mielcu przypomina, że w związku z przeprowadzoną w roku 2018 przez Starostwo Powiatowe w Mielcu modernizacją Ewidencji Gruntów i Budynków dla terenu miasta Mielca, doszło do sporych zmian w klasyfikacji niektórych gruntów i budynków.

Stwierdzono różnice w powierzchniach gruntów jak również w klasach i oznaczeniach użytków gruntowych oraz budynków w stosunku do poprzednich zapisów. W wielu przypadkach klasyfikacja gruntów została zmieniona z gruntów rolnych na grunty pozostałe (tereny zabudowy mieszkaniowej) opodatkowane podatkiem od nieruchomości.

Zmiany w ewidencji mogą mieć wpływ na zastosowanie określonych stawek podatków, co może mieć wpływ na zmianę kwoty podatku.

Organ podatkowy informuje, że zmiany związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków są sukcesywnie wprowadzane do ewidencji podatkowej.

W związku z dużą ilością tych zmian w ewidencji, decyzje ustalające osobom fizycznym wymiar podatku rolnego oraz nakazy podatkowe w łącznym zobowiązaniu pieniężnym zostaną doręczone w terminie późniejszym, a nie jak zawsze w miesiącu lutym.

Przypominamy mieszkańcom Mielca, że w związku z zaistniałą sytuacją przyjęcia stron odbywają się wyłącznie od poniedziałku do środy w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Mielcu.

Wszelkie wątpliwości, zapytania oraz kwestie związane ze zmianą zaliczenia gruntów do poszczególnych użytków gruntowych oraz zmianą klasyfikacji budynków należy kierować do Starostwa Powiatowego w Mielcu – Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru.

 

Edward Tabor
Data publikacji: