Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

„Tydzień przedsiębiorcy”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza w dniach 11 – 15 września br. na bezpłatne seminaria w ramach „Tygodnia Przedsiębiorcy”. Tegoroczne przedsięwzięcie odbywa się pod hasłem „e-Składka – proste płatności z ZUS” nawiązując do wdrażanego od 1 stycznia 2018 r. ułatwienia dla płatników składek czyli e-Składki. Patronat Honorowy nad tym projektem objął Prezydent Miasta Mielca.

W jednym miejscu udostępniamy możliwość uzyskania wszelkich informacji związanych z nowym sposobem opłacania składek, prowadzeniem działalności gospodarczej, a także skorzystania z:

 1. Bezpłatnych seminariów tematycznych:
 • e-Składka – nowy wymiar rozliczeń,
 • startup dla nowych płatników,
 • ABC przedsiębiorcy,
 • świadczenia krótkoterminowe z systemu ubezpieczenia społecznego, wypłata i rozliczanie w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne,
 • delegowanie pracowników w świetle przepisów prawa unijnego,
 • zwolnienia lekarskie od 1 lipca 2018 r. (e-ZLA).

2. Konsultacji dotyczących usług oferowanych przez ZUS takich jak:

 • doradcy ds. ulg i umorzeń,
 • doradcy emerytalni.

3. Porad ekspertów:

 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • instytucji współpracujących m.in. Urzędów Skarbowych, Powiatowych Urzędów Pracy, Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Funduszu Zdrowia, Urzędów Miasta.

Szczegółowe informacje oraz terminy i miejsca seminariów i dyżurów ekspertów zaproszonych Instytucji dostępne są w naszych placówkach oraz na stronie internetowej w zakładkach „Seminaria” i „Harmonogramy”.

Serdecznie zapraszamy!

http://www.zus.pl/o-zus/kalendarium/szkolenia

 

 

 

Joanna Szteliga
Data publikacji: