Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Szkoły podstawowe i gimnazja

Dzieci podczas zajęć w szkole podstawowej

Rok szkolny 2015/2016

W szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec w roku szkolnym 2015 – 2016 uczy się 5.234 uczniów 223 oddziałach. Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę tych szkół:

Liczba uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych
Nr szkoły Liczba uczniów w szkole ogółem Liczba oddziałów w szkołach
SP Nr 1 424 19
SP Nr 2 308 14
SP Nr 3 587 26
SP Nr 6 807 35
SP Nr 9 480 20
SP Nr 11 548 26
SP Nr 12 50 6
SP Nr 13 278 11
Ogółem 3482 157
Liczba uczniów i oddziałów w gimnazjach
Nr szkoły Liczba gimnazjalistów w szkole ogółem Liczba oddziałów w gimnazjach
G Nr 1 124 5
G Nr 2 671 24
G Nr 3 389 16
G Nr 4 333 12
Ogółem 1517 57
Liczba uczniów i oddziałów w V Liceum Ogólnokształcące
Nr szkoły Liczba licealistów
w szkole ogółem
Liczba oddziałów
w szkole
VLO 235 9

W szkołach tych mielecką młodzież uczy 559 nauczycieli (co stanowi 520, 05 etatu), w tym:

  • nauczyciele bez stopnia* – 2 (0, 84 et.)
  • nauczyciele stażyści – 10 (6, 34 et.)
  • nauczyciele kontraktowi – 57 (49, 38 et.)
  • nauczyciele mianowani – 81 (76, 95 et.)
  • nauczyciele dyplomowani – 409 (386, 54 et.)

* 2 osoby zatrudnione na podstawie art. 7 ust. 1a ustawy o systemie oświaty jako osoby niebędące nauczycielami do prowadzenia zajęć artystycznych – bez stopnia awansu zawodowego i przygotowania pedagogicznego

Obwody szkół podstawowych i gimnazjalnych

Obwody szkół podstawowych uchwalone Uchwałą Nr XII/105/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 8 października 2015 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec.

Obwody szkół gimnazjalnych uchwalone Uchwałą Nr XII/106/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 8 października 2015 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych Gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec.

 

Wyprawka szkolna 2016

Zarządzenie Nr 591/2016 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 17.08.2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”

Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”