Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Szkoły podstawowe i gimnazja

Dzieci podczas zajęć w szkole podstawowej

Obwody szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec:

Uchwała Nr XXXII/325/2017 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Gmina Miejska Mielec prowadzi 10 szkół podstawowych, w tym 4 szkoły podstawowe z oddziałami  gimnazjalnymi.

·        Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Szafera w Mielcu

Adres: ul. Kilińskiego 37
Tel./Fax.: 17 773 30 20
E-mail: sp1@miasto.mielec.pl
WWW: http://www.sp1.mielec.pl

Dyrektor: Marek Paprocki

·        Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Mielcu

Adres: ul. Kościuszki 4
Tel./Fax.: 17 586 31 66, 17 586 48 04
E-mail: sp2@miasto.mielec.pl
WWW: http://sp2mielec.pl/

Dyrektor: Daria Warzecha

 

·        Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wojska Polskiego w Mielcu

Adres: ul. Żeromskiego 30
Tel./Fax.: 17 788 59 20
E-mail: sp3@miasto.mielec.pl
WWW: http://www.sp3.mielec.pl

Dyrektor: Adam Jastrząb

 

  • Szkoła Podstawowa nr 6  im. Żwirki i Wigury w Mielcu z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi

Adres: ul. Solskiego 8
Tel./Fax.: 17 774 52 50
E-mail: sp6@miasto.mielec.pl
WWW: http://www.sp6.mielec.pl

Dyrektor: Grzegorz Tychanowicz

 

·        Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu wraz z oddziałami Gimnazjum nr 2 w Mielcu

Adres:  ul. Grunwaldzka 7

Tel. / Fax.: 17 788 42 80/ 696 230 145 (Kancelaria)
17 788 42 95 (Sekretariat Uczniowski)
E-mail: sp7@miasto.mielec.pl
WWW: http:// sp7.mielec.pl

Dyrektor: Małgorzata Wacławska

 

  • Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Mielcu wraz z oddziałami Gimnazjum nr 3 w Mielcu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. st. sierż. pilota Stanisława Działowskiego w Mielcu

Adres: Tańskiego 3
Tel: 17 774 58 70
Fax: 17 774 58 71
E-mail: zso1@zso1.mielec.pl
WWW: http://www.zso1.mielec.pl

Dyrektor: p.o. Joanna Gładyszewska

·        Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Władysława Jasińskiego „Jędrusia” w Mielcu

Adres: ul. Drzewieckiego 11
Tel./Fax.: 17 586 26 42
E-mail: sp9@miasto.mielec.pl
WWW: http://www.sp9.mielec.pl

Dyrektor: Andrzej Wilk

·        Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Jana Pawła II w Mielcu

Adres: ul. Warneńczyka 2
Tel./Fax.: 17 582 53 08, 17 582 54 36
E-mail: sp11@miasto.mielec.pl
WWW: http://www.sp11.mielec.pl

Dyrektor: Bogusława Czarny

·        Szkoła Podstawowa nr 12 im. Henryka Sienkiewicza w Mielcu

Adres: ul. Wandy 11
Tel.: 17 584 08 10, 17 582 81 05
E-mail: sp12@miasto.mielec.pl
WWW: http://www.sp12mielec.eu

Dyrektor; Ewa Kwolek

·        Szkoła Podstawowa nr 13 im. Jana Bytnara „Rudego” w Mielcu wraz z oddziałami Gimnazjum nr 4 w Mielcu

Adres: ul. Łąkowa 6
Fax.: 17 788 19 00
E-mail: sp13@miasto.mielec.pl
WWW: http://www.sp13.mielec.pl

Dyrektor: Teresa Lechocińska Ciupa