Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Stawki

System gospodarowania odpadami komunalnymi obejmuje właścicieli nieruchomości zamieszkałych (mieszkańcy domów, mieszkań itp.) oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (szkoły, sklepy, przedsiębiorstwa). Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzależniona jest od:

  • ilości osób – w przypadku nieruchomości zamieszkałych,
  • ilości wywożonych w skali miesiąca pojemników – w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCE OD 01.01.2016 r.

Nieruchomości zamieszkałe:

(należy pomnożyć: liczbę osób zamieszkałych daną nieruchomość * odpowiednią stawkę)

  Odpady są zbierane w sposób nieselektywny Odpady są zbierane w sposób selektywny
za każdą z pierwszych czterech osób zamieszkałych w domu, mieszkaniu 13 zł/osobę/miesiąc 11 zł/osobę/miesiąc
za piątą i każdą kolejną osobę zamieszkałą w domu, mieszkaniu 6,50 zł/osobę/miesiąc 5,50 zł/osobę/miesiąc

 Nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne:

(należy pomnożyć: liczbę pojemników * ilość wywozów * odpowiednią stawkę)

Rodzaj pojemnika Odpady są zbierane w sposób nieselektywny Odpady są zbierane w sposób selektywny
pojemnik o pojemności 80 l 11,95 zł 9,52 zł
pojemnik o pojemności 120 l 13,69 zł 11,00 zł
pojemnik o pojemności 240 l 27,38 zł 22,00 zł
pojemnik o pojemności 1100 l 126,43 zł 101,66 zł
pojemnik o pojemności 6000 l 682,14 zł 548,09 zł

Właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklarację otrzymają indywidualny numer konta, na który należy dokonywać wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę należy wnieść bez wezwania, za dany miesiąc kalendarzowy, w terminie do dnia 15-tego dnia tego miesiąca ( np. do 15 lipca za lipiec, do 15 sierpnia za sierpień itd.).

Uwaga!

Gmina nie będzie wysyłała dodatkowych zawiadomień, faktur ani książeczek wpłat. Każdy zobowiązany do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi winien jest terminowo i w zadeklarowanej wysokości wnosić opłatę w wybranej przez siebie formie tj. przelewem lub w kasie urzędu podając tytuł płatności „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” lub „Opłata za odpady”.