Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Profilaktyka społeczna

Polityka społeczna realizowana przez Urząd Miejski w Mielcu obejmuje zadania związane z:

 • przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie poprzez działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miejskiej Mielec oraz realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Mielca na lata 2011 – 2015,
 • przeciwdziałaniem uzależnieniom poprzez realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz działalność Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Chopina 8,
 • współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie przemocy w rodzinie, profilaktyki uzależnień i pomocy społecznej,
 • działaniami na rzecz rodzin wielodzietnych poprzez realizację programu Mielecka Karta Rodziny 3 + oraz rządowego programu Karta Dużej Rodziny,
 • aktywizacją i wspieraniem osób starszych poprzez realizację programu Mielecka Karta Seniora „Aktywny Senior 60+” oraz współpracę z Mielecką Radą Seniorów.

Profilaktyka uzależnień

Załącznik:

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

Przemoc w rodzinie

Załącznik:

 1. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miejskiej Mielec na lata 2016 – 2020
 2. Informator dla osób doświadczających przemocy.

 

Diagnoza lokalnych problemów społecznych

Załącznik:

 1. Diagnoza lokalnych problemów (narkotyki, dopalacze) – 2011 r.
 2. Raport z badań pilotażowych ”Problem przemocy w rodzinie w Gminie Mielec”- 2013 r.
 3. Diagnoza stanu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego społeczności mieleckich szkół gimnazjalnych – 2015 r.

Gdzie można znaleźć pomoc w Mielcu?

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miejskiej Mielec Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu
Mielec, ul. Żeromskiego 23, tel. 17 788 86 06, 17 788 85 75,

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu
Mielec, ul. Żeromskiego 23, tel. 17 788 86 06, 17 788 85 75

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu
Mielec, ul. Łukasiewicza 1c, tel. 17 583 55 56, 17 581 02 95 , e-mail: mopsmielec@pro.onet.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu
Mielec, ul Żeromskiego 34, tel. 17 78 00 470.

Punkt Interwencji Kryzysowej mieści się w budynku Domu Pomocy Społecznej w Mielcu
przy ul. Wyszyńskiego 16 tel. 17 78 00 505 (tylko w godzinach pracy specjalistów).

Godziny przyjęć specjalistów w Punkcie Interwencji Kryzysowej:

Bezpłatne porady prawne:

 • poniedziałek 17.00 – 19.00
 • czwartek 17.00 – 19.00

Bezpłatne poradnictwo psychologiczne:

 • poniedziałek 14.00 – 16.00
 • wtorek 14.00 -16.00 i 17.00 – 19.00
 • czwartek 15.00 – 17.00
 • piątek 15.00 – 17.00

Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
W Ośrodku działają: Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Telefon Zaufania
Mielec ul. Chopina 8 tel. 17 583 40 00. Telefon Zaufania umożliwia uzyskanie informacji na temat sposobów udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów alkoholowych lub przeciwdziałania przemocy. Telefon czynny jest w godzinach działalności Ośrodka.

Punkt Konsultacyjny zapewnia dyskretny przebieg kontaktu z osobami poszukującymi pomocy dla siebie lub dla bliskich

Bezpłatne dyżury w Punkcie konsultacyjnym pełnią:

poniedziałek:

 • Pedagog – 15.00 – 17.00
 • Psycholog – 17.00 – 19.00

wtorek:

 • Problematyka alkoholowa, współuzależnienia – 16.00 – 18.00
 • Prawnik 18.00 – 20.00

środa:

 • Psycholog – 14.30 – 17.30
 • Psycholog – psychoterapeuta – 16 .00 – 20.00

czwartek:

 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, sprawy socjalne – 16.00 – 18.00
 • Prawnik – 18 .00 – 20.00

piątek:

 • Instruktor terapii uzależnień, współuzależnienia 16.00 – 18.00

NZOZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień Mielec,
ul. Wolności 44, tel. 17 788 70 40, e-mail: osirodekuzaleznien@wp.pl Leczenie Uzależnień – alkohol, narkotyki i inne uzależnienia, interwencja kryzysowa, pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, pomoc rodzinom.

 

ARKA Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania
Oddział Terenowy Stowarzyszenia w Mielcu, Mielec, ul. Ks. Arczewskiego w Mielcu, tel. 17 773 08 09.

Plan Dyżurów „ARKA” Mielec

Dzień Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
I miesiąca Psycholog dziecięcy
14.30 – 15.30
Prawnik
17.00-19.00
Duszpasterz
17.00 – 19.00
Psycholog
17.00 – 18.00
Doradca uzależnienia
18.30 -19.30
Lekarz Zaburzenia zdrowia
17.30 – 18.30
Prawnik
16.00- 18.00
II miesiąca Psycholog dziecięcy
14.30 – 15.30
Prawnik
17.00 – 19.00
Duszpasterz
17.00 – 19.00
Psycholog
17.00 – 18.30
Terapeuta Uzależnień
18.30- 19.30
Doradca
(wych.)
16.00 – 18.00
III miesiąca Psycholog dziecięcy
14.30 – 15.30
Prawnik
17.00 – 19.00
Duszpasterz
17.00 – 19.00
Doradca (praca)
17.00-18.00
Doradca
(wych.)
16.00 – 18.00
Doradca uzależnienia
18.30 -19.30
Psycholog
16.00 – 18.00
IV miesiąca Psycholog dziecięcy
14.30 – 15.30
Prawnik
17.00 – 19.00
Logopeda
17.00-18.00
Duszpasterz
17.00 – 19.30
Psycholog
17.00 – 18.30
Doradca uzależnienia
18.30 -19.30
Doradca
(wych.)
16.00 – 18.00
Doradca
(rodzina)
17.00 -19.00
V miesiąca Nie ma dyżuru
prawnika
Nie ma dyżuru
duszpasterza
Doradca uzależnienia
17.00 -18.00
Psycholog
18.30– 19.30
Doradca
(rodzina)
17.00 -19.00

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mielcu
Mielec, ul. Wyspiańskiego 6, tel 17 788 49 78

Komenda Powiatowa Policji w Mielcu
Mielec ul. Wyspiańskiego 8, tel. centrala 17 584 53 99, oficer dyżurny 17 584 53 10, e-mail: Mielec@podkarpacka policja.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Mielcu w Mielcu
ul. Marii Curie Skłodowskiej 2, tel. 17 586 42 11

Sąd Rejonowy w Mielcu
Mielec, ul. Kościuszki 15, tel. 17 582 04 00

Straż Miejska w Mielcu
Mielec, ul. Żeromskiego 22, tel. 17 788 85 81

MOŻESZ ZADZWONIĆ RÓWNIEŻ POD NUMERY TELEFONÓW

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
tel: 801 12 00 02 (płatny pierwszy impuls, linia czynna od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 do 22.00, w niedziele i święta w godzinach 8.00 – 16.00) tel: 22 666 28 50 – dyżur prawny (linia płatna, czynna w poniedziałek i wtorek w godz. 17.00 – 21.00)

Policyjny Telefon Zaufaniatel. 800 120 226 (linia bezpłatna przy połączeniu z telefonów stacjonarnych, czynna codziennie w godz. 9.30 do 15.30, od godz. 15.30 do godz. 9.30 włączony jest automat).