Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

ŚLUBOWANIE PREZYDENTA MIASTA MIELCA JACKA WIŚNIEWSKIEGO I RADNYCH RADY MIEJSKIEJ

Podczas pierwszej sesji Rady Miejskiej VIII kadencji w Mielcu, która odbyła się w poniedziałek 19 listopada, wybrany w drugiej turze wyborów na prezydenta miasta Mielca Jacek Wiśniewski złożył ślubowanie. Nowa rada wybrała także swojego przewodniczącego, którym został Bogdan Bieniek.

Zanim odbyły się wybory przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady, Mariusz Wojciechowski, Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Mielcu wręczył 23 radnym zaświadczenia o wyborze na radnego.

Poinformował także o tym, że w miejsce wygaszonego mandatu radnego Jacka Mleczki do rady wstępuje Dominik Surowiec oraz w miejsce wygaszonego mandatu radnego Jacka Wiśniewskiego do rady wstępuje Wiesław Truniarz.

Następnie radni złożyli ślubowanie, a prowadzący obrady radny-senior Józef Stala zarządził wybory przewodniczącego Rady Miejskiej. W tajnym głosowaniu został nim Bogdan Bieniek. Wiceprzewodniczącymi zostali wybrani Zbigniew Rzeźnik, Grzegorz Ziomek i Fryderyk Kapinos.

Kolejnym punktem obrad było złożenie ślubowania przez Prezydenta Miasta Mielca Jacka Wiśniewskiego i jego wystąpienie w którym kolejny raz przypomniał, że nie chce się zajmować polityką i że najważniejszy jest dla niego człowiek, zarówno jako jednostka jak i społeczeństwo. Zaapelował, aby pamięć o prezydenturze Daniela Kozdęby, który pokazywał, że można realizować różne projekty ponad podziałami, a także jego oddanie i poświęcenie, przyświecała wszystkim – mieszkańcom, samorządowcom, działaczom i aktywistom.

Zapowiedział przywrócenie budżetu obywatelskiego i wyraził chęć współpracy z dotychczasowym włodarzem miasta, deklarując  otwartość i zaangażowanie w każdy podjęty wspólną decyzją projekt.

–  Będę wsłuchiwał się w każdy głos, pamiętając o odpowiedzialności jaką mi państwo powierzyliście, i którą z pokorą przyjąłem. Możemy się różnić, ale w różnorodności tkwi nasza siła. Emocje zostawmy dobrym słowom, a wyrazem różnicy poglądów niech stanie się jedynie konstruktywna krytyka – powiedział Jacek Wiśniewski, kończąc swoje expose słowami: -Dziękuję Wam i proszę wszystkich bez wyjątku – przyjmijcie mnie jako Waszego prezydenta.

Edward Tabor
Data publikacji: