Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

SESJA RADY MIEJSKIEJ O STANIE POWIETRZA

Jakość powietrza w Mielcu była przewodnim tematem VI Sesji Rady Miasta, która odbyła się w środę 13 marca w sali im. Jana Pawła II.

Wstępem do dyskusji radnych na temat jakości powietrza w Mielcu były wystąpienia zaproszonych na sesję gości i ekspertów, którzy przedstawili m.in. sprawozdania z wyników badań z ostatnich trzech miesięcy pochodzących ze stacji zlokalizowanej na terenie SSE-Europark oraz ze stacji przy ulicy Biernackiego i przy ulicy Pogodnej.  Głos zabierali:  Tomasz Frączkowski (GIOŚ – Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. jakości powietrza, Beata Michalak (GIOŚ – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska) i Jacek Pasierb (Centralne Laboratorium Badawcze).

Jakub Nowak, który na co dzień zajmuje się obsługą mobilnej stacji monitoringu powietrza w formie prezentacji przekazał informacje dotyczące działań zrealizowanych na terenie miasta Mielca oraz przedstawił wyniki pomiarów i raporty o stanie środowiska na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Kierownik Delegatury WIOŚ Andrzej Adamski omówił raport  dotyczący przeprowadzonych kontroli podmiotów gospodarczych działających na terenie naszego miasta, natomiast Anna Kuciemba (inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Mielcu) przedstawiła działania Prezydenta Miasta Mielca związane z ochroną środowiska.

Radni uzyskali także szereg informacji dotyczących możliwości dofinansowań w ramach programów parasolowych na działania związane z termomodernizacją oraz wymianą źródeł ogrzewania. Mówił o nich Andrzej Kulig – Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie oraz Andrzej Indycki, dyrektor Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Andrzej Kulig przedstawił także aktualny stan realizacji zapisów zawartych w pozwoleniu zintegrowanym wydanym dla firmy Kronospan przez Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla.

W sesji rady udział wzięli także przedstawiciele firmy Kronospan – Piotr Herchel, Dagmara Mach i Marlena Bogdan, którzy opowiadali m.in. o zrealizowanych i planowanych inwestycjach zakładu w Mielcu, a także odpowiadali na pytania radnych.

MielecCzyste powietrze-skonwertowany

MonitorinG 130319-skonwertowany

2019_Mielec_wyniki-skonwertowany

Działania Prezydenta Miasta Mielca w zakresie ochrony środowiska – sesja.._AK

Edward Tabor
Data publikacji: