Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Rada Miejska w Mielcu

Rada Miejska w Mielcu kadencji 2014-2018

Radni Rady Miejskiej kadencji 2014-2018:

 1. Marian Kokoszka – przewodniczący
 2. Bogdan Bieniek – wiceprzewodniczący
 3. Jakub Blicharczyk
 4. Jakub Cena – wiceprzewodniczący
 5. Janusz Chodorowski
 6. Krystyna Grzech
 7. Stanisław Mieszkowski
 8. Danuta Pazdro
 9. Mariusz Ryniewicz
 10. Romuald Rzeszutek
 11. Zbigniew Rzeźnik
 12. Andrzej Skowron
 13. Józef Stala
 14. Dominik Surowiec
 15. Krzysztof Szostak
 16. Kazimierz Totoń
 17. Barbara Tutro – wiceprzewodnicząca
 18. Barbara Wdowiarz
 19. Mieczysław Wdowiarz
 20. Józef Witek
 21. Marek Zalotyński
 22. Józef Zaskalski
 23. Andrzej Zemmel

Dyżury radnych oraz informacje kontaktowe

Sesje Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej