Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Młodzieżowa Rada Miejska

Mielec, 18 listopada 2015 r.

Zawiadomienie

Na podstawie § 18 Ordynacji Wyborczej do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu stanowiącej załącznik nr 1 do statutu będącego załącznikiem nr 1 do uchwały nr X/73/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2015 r. poz.2155)

zwołuję

I sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 30 listopada 2015 r. o godz. 15.00
w Urzędzie Miejskim w Mielcu, ul. Żeromskiego 23 w sali nr 11 im. Jana Pawła II

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Prezentacja informacji na temat genezy powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu.
  3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu.
  4. Złożenia ślubowania przez radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu wybranych w głosowaniu w dniu 6 listopada 2015 r.
  5. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu.
  6. Wybór jednego do trzech wiceprzewodniczących.
  7. Wybór sekretarza.
  8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Mielcu
Marian Kokoszka

Składy Okręgowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 6 listopada 2015 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 28 października 2015 roku w sprawie listy osób uprawnionych do kandydowania na radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu

Protokół z posiedzenie Miejskiej Komisji Wyborczej ds. wyborów Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu – informacja o wynikach wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu przeprowadzonych w dniu 6 listopada 2015 r.