Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Mielecka Rada Seniorów

Mielecka Rada Seniorów została powołana Uchwałą nr IX/68/2015 Rady Miejskiej w Mielcu
z dnia 19 czerwca 2015 roku.

Inicjatywa utworzenia Mieleckiej Rady Seniorów wypłynęła w lutym 2015 r. od Stowarzyszenia Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Mielcu, Klubu Seniora „Zacisze” i Klubu Seniora „Pogodna Jesień”.

Na dzień 21 września 2015 r. Prezydent Miasta Mielca zarządził przeprowadzenie zebrania wyborczego do Mieleckiej Rady Seniorów, w wyniku którego wyłoniono w głosowaniu tajnym 12 członków spośród złożonych kandydatur.

Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady odbyło się 12 października 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mielcu. Zgodnie ze Statutem nowa Rada dokonała wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Mieleckiej Rady Seniorów pierwszej kadencji. Na funkcję Przewodniczącej MRS została wybrana Pani Stanisława Rzeźnik, natomiast Wiceprzewodniczącym został Pan Wacław Świerczyński.

Dokumentem określającym zasady działania Mieleckiej Rady Seniorów oraz tryb wyboru członków jest statut, stanowiący załącznik do uchwały powołującej Radę. Członkami Mieleckiej Rady Seniorów mogą być osoby, które ukończyły 60 rok życia i zamieszkują na terenie Miasta Mielca. Rada wybrana została spośród osób zgłoszonych przez przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych oraz spośród seniorów, którzy uzyskali poparcie 15 osób starszych.

12-osobowa Mielecka Rada Seniorów jest ciałem o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym wobec organów Gminy Miejskiej Mielec. Jej celem jest zapewnienie seniorom wpływu na sprawy dotyczące społeczności lokalnej, w tym najstarszego pokolenia. Rada wybierana jest na czteroletnią kadencję.

Skład Mieleckiej Rady Seniorów:

 1. Pan Jan Bury,
 2. Pani Władysława Cegielska,
 3. Pan Feliks Czop,
 4. Pan Antoni Dutkiewicz,
 5. Pan Józef Dziekan,
 6. Pani Jadwiga Jankowska,
 7. Pani Maria Madej,
 8. Pani Elżbieta Pitroff,
 9. Pani Stanisława Rzeźnik – przewodnicząca MRS,
 10. Pan Wacław Świerczyński – wiceprzewodniczący MRS,
 11. Pan Andrzej Talarek,
 12. Pani Janina Tomczyk.

 

 

Składy zespołów zadaniowych i dyżury Rady Seniorów

Dyżury członków Rady odbywają się w każdy wtorek od godz. 12.00 do 14.00 w sali mityngowej przy ul. Chopina 8. Celem dyżurów jest bieżące monitorowanie potrzeb seniorów.

Składy komisji Mieleckiej Rady Seniorów.

I. Zespół ds. Zdrowia, Usług, Sportu, Turystyki i Rekreacji

 • Przewodniczący – Jan Bury,
 • członek – Janina Tomczyk,
 • członek – Józef Dziekan,
 • członek – Wacław Świerczyński,
 • doradca – Kazimierz Tylko,
 • doradca – Andrzej Szurek.

II. Zespół ds. Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa

 • Przewodniczący – Feliks Czop,
 • członek – Jadwiga Jankowska,
 • członek – Maria Madej,
 • członek – Stanisława Rzeźnik,
 • doradca – Barbara Gadomska.

III. Zespół ds. Aktywizacji Osób Starszych i Współpracy z Organizacjami i Instytucjami działającymi na rzecz Osób Starszych

 • Przewodniczący – Janina Tomczyk,
 • członek – Władysława Cegielska,
 • członek – Elżbieta Pitroff,
 • członek – Antoni Dutkiewicz,
 • członek – Andrzej Talarek,
 • doradca – Maria Świątek.

IV. Zespół ds. Medialnych

 • Przewodniczący – Andrzej Talarek,
 • członek – Stanisława Rzeźnik
 • członek – Wacław Świerczyński,
 • doradca – Kazimierz Tylko..

Pierwsze posiedzenie Mieleckiej Rady Seniorów

Drugie posiedzenie Mieleckiej Rady Seniorów

Trzecie posiedzenie Mieleckiej Rady Seniorów

Czwarte posiedzenie Mieleckiej Rady Seniorów

Noworoczne spotkanie Mieleckiej Rady Seniorów

 I Mieleckie Dni Seniora 2016

II Mieleckie Dni Seniora 2017

KONFERENCJA W URZĘDZIE RADY MINISTRÓW

E-MAIL MIELECKIEJ RADY SENIORÓW