Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

III Mieleckie Dni Seniora – Informacje

Jesień należy do seniorów. Z tej okazji dużo atrakcji odbywa się w wielu miastach w Polsce. W Mielcu już po raz trzeci będą obchodzone Mieleckie  Dni Seniora (MDS). Inicjatorem i organizatorem tych Dni są: Mielecka Rada Seniorów i Mielecki Uniwersytet III Wieku, przy wsparciu finansowym i doradczym  Gminy Miejskiej Mielec. Dni Seniora to dowód na to, że seniorzy są ważną częścią miejskiej społeczności i mają wpływ na życie miasta, to również aktywizacja społeczna seniorów poprzez motywowanie do  działań na rzecz swojego otoczenia.

Obchody III MDS odbywać się będą  od 5 do 10 października 2018r. Ich głównym celem będzie wyłonienie najaktywniejszych seniorów. Spośród zgłoszonych przez instytucje i osoby fizyczne kandydatów, kapituła wybrała 12 osób, w czterech kategoriach:

  1. Kultura, nauka i sztuka
  2. Wolontariat – społecznik
  3. Moje hobby,
  4. Sport,turystyka i rekreacja

Nazwiska osób w poszczególnych kategoriach:

1. Kultura nauka i sztuka:

– Maria Sowińska
– Feliks Czop
– Janusz Woloszczak

2. Moje hobby:

– Grażyna Kotlarz-Pieróg
– Maria Karaś
– Tadeusz Płeszka

3. Wolontariat społecznik:

– Janusz Chojecki
– Gabriela Szczerba
– Barbara Ząbek

4. Wolontariat społecznik:

– Maria Działowska
– Adam Skręt
– Kazimierz Kiełb

Ramowy program
III Mieleckich Dni Seniora

5.X.2018r.
godz.12:00
Rozpoczęcie Dni Seniora uroczystą Inauguracją roku akademickiego20182019 Mieleckiego Uniwersytetu III Wieku.- Sala Widowiskowa Domu Kultury SCK w Mielcu, al. Niepodległości.
5-10.X.2018r. Wystawa twórczości artystycznej seniorów. Centrum Wystawiennicze Domu Kultury SCK w Mielcu.
6.X.2018r. Turniej Taneczny pod nazwą Tańczyć każdy może.
8.X.2018r. Dzień Twórczości Literackiej Seniorów SCK sala nr.1
9.X.2018r. Imprezy i zawody sportowe seniorów.
10.X.2018r.
godz.14:00
Finał MDS- Uroczysta Gala – wybór najaktywniejszych Seniorów. Sala Widowiskowa Domu Kultury SCK w Mielcu.

Zapraszamy seniorów z Mielca do wzięcia udziału w MDS!