Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Budżet miasta Mielca

Budżet miasta Mielca na rok 2017

Planowane wydatki budżetowe: 323 013 841,00 zł

Struktura planowanych wydatków budżetowych miasta Mielca na 2017 rok

Struktura wydatków budżetowych Kwota wydatków Udział procentowy
Oświata i wychowanie 86 217 464,00 zł 26,7%
Kultura fizyczna 33 600 594,00 zł 10,4%
Rodzina i pomoc społeczna 65 557 360,00 zł 20,3%
Gospodarka komunalna 30 747 306,00 zł 9,5%
Administracja publiczna 19 419 851,00 zł 6,0%
Gospodarka mieszkaniowa 11 788 127,00 zł 3,6%
Transport i łączność 42 882 765,00 zł 13,3%
Kultura i sztuka 19 970 721,00 zł 6,2%
Pozostałe wydatki 12 829 653,00 zł 4,0%
323 013 841,00 zł 100,0%

Planowane dochody budżetowe: 260 503 673,00 zł

Struktura planowanych dochodów budżetowych miasta Mielca na 2017 rok

Struktura dochodów budżetowych Kwota dochodów Udział procentowy
Podatki i opłaty 67 347 655,00 25,9%
Udziały w PIT i CIT 59 406 162,00 22,8%
Subwencja ogólna 39 797 568,00 15,3%
Dotacje celowe 64 406 233,00 24,7%
w tym: w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 13 655 443,00
Dochody z majątku 7 970 650,00 3,0%
Dochody z usług 7 168 915,00 2,8%
Pozostałe dochody 14 406 490,00 5,5%
  260 503 673,00 100,0%

Budżet miasta Mielca na rok 2016

Planowane wydatki budżetowe: 238 962 457,00 zł

Struktura planowanych wydatków budżetowych miasta Mielca na 2016 rok

Struktura wydatków budżetowych Kwota wydatków Udział procentowy
Oświata i wychowanie 80 011 304,00 zł 33,5%
Kultura fizyczna 25 171 104,00 zł 10,5%
Pomoc społeczna 25 323 427,00 zł 10,6%
Gospodarka komunalna 30 470 064,00 zł 12,7%
Administracja publiczna 12 802 190,00 zł 5,4%
Gospodarka mieszkaniowa 11 406 391,00 zł 4,8%
Transport i łączność 22 808 520,00 zł 9,5%
Kultura i sztuka 10 893 246,00 zł 4,6%
Pozostałe wydatki 20 076 211,00 zł 8,4%
238 962 457,00 zł 100,0%

Planowane dochody budżetowe: 192 556 064,00 zł

Struktura planowanych dochodów budżetowych miasta Mielca na 2016 rok

Struktura dochodów budżetowych Kwota dochodów Udział procentowy
Podatki i opłaty 57 884 362,00 30,1%
Udziały w PIT i CIT 52 466 454,00 27,2%
Subwencja ogólna 38 272 326,00 19,9%
Dotacje celowe 20 946 098,00 10,9%
w tym: w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 183 326,00
 
Dochody z majątku 5 873 100,00 3,0%
Dochody z usług 7 252 660,00 3,8%
Pozostałe dochody 9 861 064,00 5,1%
  192 556 064,00 100,0%