Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

RADY OSIEDLI TO FUNDAMENT SAMORZĄDNOŚCI

W sali obrad Rady Miejskiej, Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski i Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Bieniek spotkali się z przewodniczącymi Rad Osiedli wybranymi w ostatnich tygodniach podczas zebrań wyborczych, jakie odbyły się w 15 mieleckich osiedlach.

Listy gratulacyjne otrzymali zarówno nowo wybrani przewodniczący Rad Osiedli (Renata Pieńczewska, Krzysztof Gaweł, Tomasz Bednarczyk, Natalia Kacała, Mariusz Mazur, Gerard Żurawski i Magdalena Czachor-Radka) jak i osoby, które ponownie uzyskały mandat zaufania od mieszkańców swoich osiedli (Wacław Świerczyński, Halina Makuch, Czesław Czyrny, Stanisław Dziobak, Robert Tomalski, Edward Burek, Zbigniew Głowacki i Paweł Warzecha).

– Gratuluję Państwu zwycięstwa w wyborach i dziękuję za to, że zdecydowaliście się zaangażować w życie swoich lokalnych społeczności. Rady Osiedli są niezwykle ważnym ogniwem naszej lokalnej samorządności, bo najlepiej znają potrzeby i bolączki mieszkańców. Liczę na dobrą współpracę, która przyniesie wymierne efekty – powiedział prezydent Jacek Wiśniewski. Do współpracy z Radą Miejską zachęcał także Bogdan Bieniek oraz radny Grzegorz Ziomek.

Podczas spotkania dyskutowano m.in. o wyborach Rad Osiedli Wojsław, Borek i Mościska, które w najbliższym czasie będą musiały się odbyć ponownie. Ustalono także ramy współpracy pomiędzy Radami Osiedli, a radnymi Rady Miejskiej.

Edward Tabor
Data publikacji: