Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Przypominamy! – KODY KRESKOWE – NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNYCH

Każdy właściciel nieruchomości, który wskazał w deklaracji selektywny sposób gromadzenia odpadów otrzymał (w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) komplet worków przeznaczonych na selektywne odpady tj. metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, Bio wraz z kodami kreskowymi.

Znakowanie przedmiotowymi kodami służy usprawnieniu systemu gospodarki odpadami oraz pozwala na monitorowanie poprawności odbioru odpadów. Kody kreskowe umożliwiają identyfikację rodzaju zbieranych odpadów w tym posesję, z której pochodzą odpady. Naklejki z kodami udostępnianie są przez podmiot odbierający odpady komunalne.

Bardzo ważne!! Każdy kod przypisany jest do konkretnej nieruchomości! Nie udostępniaj kodów sąsiadowi czy znajomemu.

Każdy przypadek braku kodów na workach zgłaszany jest przez podmiot odbierający odpady do urzędu. Brak możliwości dokonania odczytu, jak również identyfikację wytwórcy odpadów skutkował będzie kontrolą segregacji. Dodatkowe kody kreskowe wydawane są w Punkcie Obsługi Mieszkańca (POM), bez dodatkowych opłat.

Przykładowe zdjęcie kodów:

W przypadku dodatkowych pytań, bądź braku kodów prosimy o kontakt z:

  • Punktem Obsługi Mieszkańca, ul. Wolności 44 (budynek MPGK), tel. 17 582 05 90 lub
  • Biurem Gospodarki Odpadami, ul. Żeromskiego 23 (budynek za Policją), tel. 17 788 86 08.

Mikołaj Wanatowicz
Data publikacji: