Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

PREZYDENT MIASTA MIELCA DANIEL KOZDĘBA OFICJALNE URUCHOMIŁ OŚWIETLENIE NAWIGACYJNE NA LOTNISKU MIELEC (EPML)

W  dniu 7.04.2016 o godz. 18.00 na Lotnisku Mielec (EPML) nastąpiło oficjalne uruchomienie oświetlenia nawigacyjnego. Fakt ten stanowi zakończenie zadania inwestycyjnego pod nazwą “Przebudowa oświetlenia nawigacyjnego wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami” rozpoczętego 10.06.2015 i zakończonego pod względem technicznym 16.12.2015 oraz dopuszczonego do eksploatacji w marcu roku 2016.

Oświetlenie nawigacyjne obejmuje :

  • świetlny system drogi startowej (światła krawędzi DS o długości 2498 m, progów DS i końców DS ), świetlny system drogi kołowania, podświetlanych znaków pionowych powiązanych z drogą startową zamontowanych wzdłuż drogi startowej 09/27 i świateł krawędziowych drogi kołowania oraz płyty postojowej;
  • system precyzyjnego wskaźnika ścieżki podejścia PAPI drogi startowej przy progu 27. System PAPI składa się z czterech jednostek świetlnych rozmieszczonych w linii prostopadłej do osi drogi startowej po lewej stronie podejścia;
  • uproszczony system świateł podejścia drogi startowej na kierunku 27 składający się ze świateł nadziemnych halogenowych na długości 420 m od progu 27 drogi startowej na przedłużeniu jej osi.

Lotnisko w latach wcześniejszych dysponowało instalacją starego systemu oświetlenia typu  ŁUCZ, które nie spełniało wymagań aktualnych przepisów lotniczych – konstrukcja lamp była niełamliwa, co stwarzało zagrożenie dla samolotów korzystających z lotniska. Urząd Lotnictwa Cywilnego wydał ostateczną decyzję o likwidacji tego oświetlenia na Lotnisku EMPL.

Uruchomienie nowego oświetlenia nawigacyjnego rozszerza możliwości korzystania z Lotniska w Mielcu  na porę nocną, co niewątpliwie powiększy liczbę klientów na Lotnisku oraz liczbę starto-lądowań.
Sumaryczny koszt inwestycji wyniósł 2 623 500,00 zł netto.

Joanna Szteliga-Pomykała
Data publikacji: