Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

POMYSŁY NA MIELEC

Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski wraz z Zastępcą, Adrianą Miłoś spotkali się z młodzieżą mieleckich szkół średnich, która zgłosiła się do udziału w konsultacjach na temat wprowadzenia w naszej miejskiej przestrzeni pomysłów i rozwiązań związanych z potrzebami młodego pokolenia.

– Chcemy poznać Wasze zdanie na temat tego, co można w naszym mieście zmienić, co poprawić, jakie rozwiązania można wprowadzić, aby w lepszych warunkach można spędzać wolny czas, aby Mielec stał się jeszcze bardziej przyjaznym miastem dla wszystkich jego mieszkańców. Liczymy na waszą kreatywność, na wasze pomysły i uwagi waszych znajomych – mówił prezydent Jacek Wiśniewski, który do udziału w tych konsultacjach zaprosił także Naczelnika Wydziału Urbanistyki, Gospodarki Gruntami i Urbanistyki Waldemara Wiącka. Naczelnik objaśnił uczestnikom tego projektu zasady gospodarki gruntami w obrębie Gminy Miejskiej Mielec i możliwości jakie nasz samorząd posiada w zakresie poprawy stanu miejskiej infrastruktury.

Podczas objazdu wybranych punktów miasta związanych m.in. z wypoczynkiem
i spędzaniem wolnego czasu przez młodzież, dyskutowano m.in. o stworzeniu w Mielcu sieci hot-spotów w miejscach publicznych, o dalszym zagospodarowaniu terenów w rejonie kładki nad Wisłoką i terenów Stawów Cyranowskich, a także obszaru wokół nowej biblioteki i skateparku na terenach MOSiR-u.  Mówiono także o potrzebie uzupełnienia miejsc spotkań, wypoczynku i rekreacji o kolejne elementy tzw. małej architektury, czyli m.in. ławki, kosze na śmieci oraz zadaszenia chroniące przed deszczem i słońcem.

Uczestnicy spotkania utworzyli kilkuosobowe zespoły robocze reprezentujące poszczególne szkoły, które będą w najbliższym czasie zajmować się zgłaszanymi przez młodzież pomysłami i rozwiązaniami.

Edward Tabor
Data publikacji: