Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

,,Podkarpacki E-Senior’’

 

 W związku z udziałem Gminy Miejskiej Mielec w Projekcie ,,Podkarpacki E-Senior’’ współfinasowanego z działania 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Fundacją na rzecz Rozwiązywania Problemów

Społecznych SOCIETATIS, informujemy o zbliżającym się terminie rozpoczęcia szkoleń.

Zajęcia odbywać się będą jeden raz w tygodniu, w terminie od 08.05.2019 r. – 14.08.2019 r. (każda środa) pod adresem: ul. M. Skłodowskiej-Curie 4 w Mielcu.

Projekt skierowany jest do osób 65+ i zakłada podniesienie kompetencji cyfrowych z zakresu obsługi Laptopa, tabletu i smartphone w tematyce:

  • zdrowia (m.in. wykorzystanie sprzętu elektronicznego w celu zdobycia wiedzy o zdrowym odżywianiu się, porad zdrowotnych dla seniorów)
  • relacji społecznych (m.in. wykorzystanie sprzętu elektronicznego w kontaktach z rodziną i znajomymi)
  • odpoczynku i hobby (m.in. wykorzystanie sprzętu elektronicznego w celu uzyskania wiedzy o lokalnie organizowanych wydarzeniach klubów seniora, pielgrzymkach, koncertach)
  • finansów (m.in. wykorzystanie sprzętu elektronicznego do zakładania konta bankowego, zakupy on line)
  • spraw codziennych (m.in. wykorzystanie sprzętu elektronicznego w celu zaplanowania podróży, zakupu biletów).

 Cykl szkoleniowy obejmuje 15 spotkań czterogodzinnych z podstawowych kompetencji cyfrowych oraz 3 animacje czterogodzinne po ukończeniu cyklu szkoleniowego.

 

Rekrutacja w Gminie Miejskiej Mielec odbywać się będzie w terminie 11.03.2019 r. – 22.03.2019r.

Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami dostępne są w Wydziale Spraw Społecznym i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu przy ul. Żeromskiego 23, pok. nr 9A.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 17 788 85 89 lub pod adresem e-mail: Malgorzata.Kagan@um.mielec.pl.

Informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

Mikołaj Wanatowicz
Data publikacji: