Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

PODATEK DOCHODOWY OD INSTALACJI OZE

Gmina Miejska Mielec informuje iż, zgodnie z otrzymaną interpretacją indywidualną Izby Skarbowej w Katowicach, dotyczącą  projektu parasolowego OZE  mieszkańcy nie będą zobowiązani do zapłaty żadnego podatku dochodowego, a tym samym Gmina Miejska nie będzie zobowiązana do wystawienia informacji PIT 8 C.

Po zrealizowaniu inwestycji jej właścicielem przez okres trwałości projektu będzie Gmina Miejska Mielec, a po tym okresie instalacja przejdzie na własność odbiorcy ostatecznego (mieszkańca) na podstawie wpłat uiszczonych na początku projektu. Po stronie mieszkańca  nie powstanie przychód ani z tytułu korzystania z instalacji w okresie trwałości projektu, ani z tytułu jej nabycia po tym okresie.

Joanna Szteliga
Data publikacji: