Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Petycje

Z dniem 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j Dz. U. z 2018r., poz. 870), która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji w Urzędzie Miejskim w Mielcu reguluje dodatkowo Zarządzenie Prezydenta Miasta Mielca w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mielcu.

Zbiorcze informacje o rozpatrzonych petycjach:

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 r. w załączniku “Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Mielca i Radę Miejską w Mielcu w roku 2015.

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016r. w załączniku “Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Mielca i Radę Miejską w Mielcu w roku 2016

– Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017r. w załączniku “Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Mielca i radę Miejską w Mielcu w roku 2017

Rejestr petycji:

1. Petycja z dnia 12.01.2018r. w sprawie powołania pasażerskiego portu lotniczego
Przewidywany termin załatwienia petycji: 12 kwietnia 2018 r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji.

2. Petycja z dnia 29.03.2018 r. w sprawie wprowadzenia zakazu organizowania na terenach miejskich przedstawień z udziałem zwierząt.
Przewidywany termin załatwienia petycji: 30 czerwca 2018 r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji.

3. Petycja z dnia 01.06.2018 r. w sprawie budowy placu zabaw w Mielcu, przy ul. Solskiego.
Przewidywany termin załatwienia petycji: 27 września 2018 r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji.