Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Petycje

Z dniem 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195), która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji w Urzędzie Miejskim w Mielcu reguluje dodatkowo Zarządzenie Prezydenta Miasta Mielca w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mielcu.

 

Zbiorcze informacje o rozpatrzonych petycjach:

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 r. w załączniku „Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Mielca i Radę Miejską w Mielcu w roku 2015.

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016r. w załączniku „Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Mielca i Radę Miejską w Mielcu w roku 2016

– Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017r. w załączniku „Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Mielca i radę Miejską w Mielcu w roku 2017

 

Rejestr petycji:

1. Petycja z dnia 12.01.2018r. w sprawie powołania pasażerskiego portu lotniczego
Przewidywany termin załatwienia petycji: 12 kwietnia 2018 r.
Odpowiedź na petycję.