Mielec


Odnośnik - mapa strony
Odnośnik - dane kontaktowe
Odnośnik - strona główna
Strona główna

Aktualności

Telefony i adresy

Mapa strony

Ogłoszenia pracy UM  

Ogłoszenia pracy w jednostkach organizacyjnych  


Ogłoszenia pracy Urzędu Miejskiego 2016 r.


1 2   NastępnaInformacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Referatu Transportu Zbiorowego i Działalności Gospodarczej
18.02.2016 r.Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w jednostce organizacyjnej Gminy Miejskiej Mielec - Dyrektor MOSiR
17.02.2016 r.Prezydent Miasta Mielca ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze audytor wewnętrzny w Urzędzie Miejskim w Mielcu
05.02.2016 r.Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownika Referatu Transportu Zbiorowego i Działalności Gospodarczej w Wydziale Inwestycji, Transportu i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Mielcu.
03.02.2016 r.Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze – podinspektora w Biurze Promocji i Informacji w Urzędzie Miejskim w Mielcu.
02.02.2016 r.Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Mielcu.
21.01.2016 r.


1 2   Następna
Regulamin naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mielcu oraz na wolne stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Mielec

dokument w formacie MS Word *.doc
Zarządzenie Nr 120.32.2012
w sprawie zmiany w regulaminie naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mielcu oraz na wolne stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej MielecZarządzenie Nr 1417/2010
w sprawie zmiany w regulaminie naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mielcu oraz na wolne stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej MielecZarządzenie Nr 906/2009
w sprawie ustalenia regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mielcu oraz na wolne stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Mielec

Kwestionariusz osobowy

dokument w formacie Adobe Acrobat *.pdf
Oświadczenie dla kandydatów ubiegających się o stanowiska urzędnicze
(dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych, skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych)

dokument w formacie Adobe Acrobat *.pdf
Oświadczenie dla kandydatów ubiegających się o stanowiska kierownicze
(dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych, skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych oraz zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi)

dokument w formacie Adobe Acrobat *.pdf
Logo miasta Mielca

 Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Mielcu
 Wszelkie prawa zastrzeżone © 1999-2016
Odnośnik - Biuletyn Informacji Publicznej Informacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych | Plan miasta
Polityka prywatności | Porady i formularze | Adresy | Najwięksi pracodawcy