Mielec


Odnośnik - mapa strony
Odnośnik - dane kontaktowe
Odnośnik - strona główna
Strona główna

Aktualności

Telefony i adresy

Mapa strony

Ogłoszenia pracy UM  

Ogłoszenia pracy w jednostkach organizacyjnych  

Ogłoszenia pracy Urzędu Miejskiego 2015 r.


1 2 ... 11   NastępnaInformacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze – inspektora w Wydziale Dróg, Zieleni i Energetyki w Urzędzie Miejskim w Mielcu
17.11.2015 r.Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze – podinspektora w Referacie Zieleni Miejskiej i Ochrony Zwierząt w Wydziale Dróg, Zieleni i Energetyki w Urzędzie Miejskim w Mielcu
17.11.2015 r.Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze – podinspektora w Referacie ds. Analiz, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Komunikacji Społecznej w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia w Urzędzie Miejskim w Mielcu
17.11.2015 r.Prezydent Miasta Mielca ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor - Wydział Organizacyjno-Administracyjny, Referat Pozyskiwania Funduszy w Urzędzie Miejskim w Mielcu
13.11.2015 r.Informacja o wynikach na stanowisko urzędnicze – podinspektora w Wydziale Edukacji w Urzędzie Miejskim w Mielcu
22.10.2015 r.Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Referacie ds. Analiz, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Komunikacji Społecznej w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia
22.10.2015 r.


1 2 ... 11   Następna
Regulamin naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mielcu oraz na wolne stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Mielec

dokument w formacie MS Word *.doc
Zarządzenie Nr 120.32.2012
w sprawie zmiany w regulaminie naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mielcu oraz na wolne stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej MielecZarządzenie Nr 1417/2010
w sprawie zmiany w regulaminie naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mielcu oraz na wolne stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej MielecZarządzenie Nr 906/2009
w sprawie ustalenia regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mielcu oraz na wolne stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Mielec

Kwestionariusz osobowy

dokument w formacie Adobe Acrobat *.pdf
Oświadczenie dla kandydatów ubiegających się o stanowiska urzędnicze
(dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych, skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych)

dokument w formacie Adobe Acrobat *.pdf
Oświadczenie dla kandydatów ubiegających się o stanowiska kierownicze
(dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych, skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych oraz zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi)

dokument w formacie Adobe Acrobat *.pdf
Logo miasta Mielca

 Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Mielcu
 Wszelkie prawa zastrzeżone © 1999-2015
Odnośnik - Biuletyn Informacji Publicznej Informacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych | Plan miasta
Polityka prywatności | Porady i formularze | Adresy | Najwięksi pracodawcy