Mielec


Odnośnik - mapa strony
Odnośnik - dane kontaktowe
Odnośnik - strona główna
Strona główna

Aktualności

Telefony i adresy

Mapa strony

Ogłoszenia pracy UM  

Ogłoszenia pracy w jednostkach organizacyjnych  

Ogłoszenia pracy Urzędu Miejskiego 2015 r.


1 2 3 4 5   NastępnaPrezydent Miasta Mielca ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor – Wydział Finansowy (ds. podatku VAT) w Urzędzie Miejskim w Mielcu
13.05.2015 r.Prezydent Miasta Mielca ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor – Wydział Finansowy (ds. pomocy publicznej) w Urzędzie Miejskim w Mielcu
13.05.2015 r.Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Referatu Inwestycji w Wydziale Inwestycji, Transportu i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Mielcu
30.04.2015 r.Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Referatu Transportu Zbiorowego i Działalności Gospodarczej w Wydziale Inwestycji, Transportu i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Mielcu
30.04.2015 r.Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Referatu Zieleni Miejskiej i Ochrony Zwierząt w Wydziale Dróg, Zieleni i Energetyki w Urzędzie Miejskim w Mielcu
30.04.2015 r.Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika Referatu Transportu Zbiorowego i Działalności Gospodarczej w Wydziale Inwestycji, Transportu i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Mielcu
16.04.2015 r.


1 2 3 4 5   Następna
Regulamin naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mielcu oraz na wolne stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Mielec

dokument w formacie MS Word *.doc
Zarządzenie Nr 120.32.2012
w sprawie zmiany w regulaminie naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mielcu oraz na wolne stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej MielecZarządzenie Nr 1417/2010
w sprawie zmiany w regulaminie naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mielcu oraz na wolne stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej MielecZarządzenie Nr 906/2009
w sprawie ustalenia regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mielcu oraz na wolne stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Mielec

Kwestionariusz osobowy

dokument w formacie Adobe Acrobat *.pdf
Oświadczenie dla kandydatów ubiegających się o stanowiska urzędnicze
(dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych, skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych)

dokument w formacie Adobe Acrobat *.pdf
Oświadczenie dla kandydatów ubiegających się o stanowiska kierownicze
(dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych, skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych oraz zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi)

dokument w formacie Adobe Acrobat *.pdf
Logo miasta Mielca

 Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Mielcu
 Wszelkie prawa zastrzeżone © 1999-2015
Odnośnik - Biuletyn Informacji Publicznej Informacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych | Plan miasta
Polityka prywatności | Porady i formularze | Adresy | Najwięksi pracodawcy