Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

„Oddaj krew – to dar życia”

4 października, w Przedszkolu Miejskim nr 9 im. “Baśniowej Krainy” w Mielcu, przeprowadzono akcję honorowego oddawania krwi  pod hasłem „Oddaj krew – to dar życia”. Organizatorami wydarzenia były: Anna Obłudek i Magdalena Trojanowska – nauczycielki przedszkola oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Akcja cieszyła się duży zainteresowaniem Mielczan, którzy chętnie dzielili się swoim najcenniejszym darem życia. Wśród nich byli m.in. rodzice dzieci uczęszczających do wspomnianego przedszkola, jego pracownicy a także uczniowie pobliskich szkół średnich. Zarejestrowano 41 osób. Z pośród nich 21 oddało krew. Finalnie, Regionalne Centrum Krwiodawstwa otrzymało blisko 10 litrów krwi. Dodatkową atrakcją, były warsztaty z pierwszej pomocy, które zostały przeprowadzone przez ratowników medycznych ze Szkoły Ratownictwa Medycznego, działającej przy Pogotowiu Ratunkowym w Mielcu.

Marietta Mateja-Nowak
Data publikacji: