Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Ochrona środowiska

Jakość wody wodociągowej

Schronisko dla zwierząt w Mielcu

Dane teleadresowe:

  • adres: ul. Targowa 11, 39-300 Mielec,
  • Tel. 888 668 536
  • www.schronisko.mielec.pl
  • Fundacja Animals Mielec Tel. 501 747 282

Pomniki przyrody

Wykaz pomników przyrody na terenie miasta Mielca
Lp. Nr Położenie Gatunek chroniony Obwód
na wys.
1,3 m [cm]
/wysokość [m]
Stan zdrowia Wiek Utworzone przez
1. 100. ul. Sękowskiego 11 dąb szypułkowy 377/10 2 110 wojewodę 12/77
2. 104. ul. Jędrusiów dąb szypułkowy 435/23 2 170 wojewodę 10/77
3. 115. Park Oborskich olsza czarna 320/25 1 120 wojewodę 3/79
4. wierzba biała 380/20 3 120 wojewodę 3/79
5. 118 na wale Wisłoki topola kanadyjska 500/23 4 120 wojewodę 7/79
6. 158 ul. Cyranowska 80 dąb szypułkowy 280/20 1 100 wojewodę 2/81
7. 159 ul. Zamoyskiego 1 lipa drobnolistna 284/19 1 70 wojewodę 1/81
8. 160 ul. Cyranowska 2 dąb szypułkowy 347/20 1 150 wojewodę 3/81
9. ul. Sienkiewicza 50 dąb szypułkowy 390/20 1 80 wojewodę 2/79
10. 1 ul. Rudnik (przyst. PKS) jesion wyniosły 275/18 1 90 Uchwałą
Rady
Miejskiej
w Mielcu
nr
XXXVII/237/97
z dnia
6 sierpnia
1997 r.
11. 4 teren Kościoła starówka lipa drobnolistna 408/17 3 150
12. 5 Park Oborskich klon srebrzysty 325/18 2 100
13 7 klon jawor 243/18 1 80
14. 8 ul. Sienkiewicza pryw. dąb szypułkowy 300/16 1 100
15. 9 “Błonia Rzochowskie nad Wisłoką” topola biała 493/26 3 150
16. topola biała 520/27 1 160
17. topola kanadyjska 480/27 1 150
18. topola biała 403/25 1 120
19. topola biała 505/26 3 160
20. topola biała 784/36 1 300
21. topola kanadyjska 694/26 1 230
22. topola szara 474/32 3 150
23. topola szara 476/32 2 150
24. topola biała 475/32 2 150
25. topola biała 650/30 1 250
26. topola biała 579/30 1 200
27. topola biała 392/27 1 100
28. topola biała 420/27 1 130
29. topola biała 400/29 1 120
30. topola biała 496/30 1 160
31. topola biała 510/28 1 160
32. olsza czarna 312/22 1 100
33. olsza czarna 266/18 2 80
34. olsza czarna 313/22 2 100
35. 10 ul. Kolejowa 23 (pod lasem) lipa szerokolistna 360/22 3 100
36. 13 Park podworski
w Wojsławiu
żywotnik zachodni 177/14 1 100
37. żywotnik zachodni 120/14 1 100
38. lipa drobnolistna 409/21 2 130
39. kasztanowiec zwyczajny 360/23 1 100
40. dąb szypułkowy 413/26 2 160
41. lipa drobnolistna 430/23 2 140
42. lipa drobnolistna 325/26 2 100
43. grab zwyczajny 190/22 2 80
44. grab zwyczajny 199/21 2 80
45. grab zwyczajny 213/21 2 90
46. grab zwyczajny 217/21 2 90
47. grab zwyczajny 231/22 2 100
48. jesion wyniosły 352/24 2 100
49. grab zwyczajny 295/24 3 120
50. lipa drobnolistna 419/24 3 130
51. lipa drobnolistna 386/20 3 110
52. lipa drobnolistna 435/22 3 140
53. klon polny 260/20 3 80
54. lipa drobnolistna 466/22 2 150
55. ul. Jędrusiów dąb szypułkowy 310/20 1 100 Uchwałą
Rady
Miejskiej
w Mielcu
nr
XXII/206/2000
z dnia
9 listopada
2000 r.
56. ul. Żwirki i Wigury jesion wyniosły 250/15 2 70
57. ul. Żeromskiego (pryw) bluszcz pospolity 10 śred/8 okaz kwitnący