Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

NOWA TARYFA OPŁAT ZA BILETY MKS

Z dniem 1 lipca 2018r. wchodzi w życie nowa taryfa cen i opłat za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej w Mielcu.

Pasażerowie będą mogli korzystać z nowej, uproszczonej taryfy biletowej, nowej struktury biletów papierowych i elektronicznych, przesiadać się wielokrotnie do autobusów innych linii w ramach jednej ceny biletu, korzystać z tańszych biletów okresowych bez żadnych ograniczeń do co limitu przejazdów i trasy przejazdu, dokonywać płatności za bilet jednorazowy bankomatową kartą zbliżeniową. Ponadto od 1 lipca będzie obowiązywać tylko jedna ulga biletowa na poziomie 50 procent.

Najważniejsze zmiany:

-NOWE STREFY BILETOWE

Od 1 lipca zostaną utworzone dwie strefy biletowe:

  • miejska oznaczona symbolem 0, obejmująca przystanki położone w granicach administracyjnych: Gminy Miejskiej Mielec oraz Gminy Mielec;
  • podmiejska oznaczona symbolem 1 obejmująca przystanki zlokalizowane w granicach administracyjnych: Gminy Przecław, Tuszów Narodowy i Gawłuszowice.

 

-NOWE WZORY BILETÓW PAPIEROWYCH

Od 1 lipca będą obowiązywać nowe wzory biletów jednorazowych papierowych. Liczba biletów zostanie ograniczona do 4 nominałów:

Strefa 0 – 3 zł. (normalny) i 1,50 (ulgowy)

Strefa 0 i 1 – 4 zł. (normalny) i 2 zł. (ulgowy)

Sprzedaż w punktach dotychczasowych wzorów biletów będzie odbywać się do 30.06.2018r. Dotychczas obowiązujące bilety będzie można wykorzystać do 31.08.2018 r. bez konieczności zakupu dopłat.

 

-NOWY SPOSÓB DOKONYWANIA OPŁAT ZA BILET JEDNORAZOWY

Wszystkie nowe autobusy Autosan i Solaris od numeru bocznego 225 zostały wyposażone w jeden kasownik umożliwiający zapłatę za bilet jednorazowy zbliżeniową kartą bankomatową. Bilet opłacony przy użyciu zbliżeniowej karty płatniczej ważny będzie tylko w autobusie, w którym został zakupiony. Zakup biletu należy wykonać bezpośrednio po wejściu do pojazdu. Ceny biletów opłaconych zbliżeniową kartą płatniczą będą tożsame z cenami papierowych biletów normalnych i ulgowych i wyniosą 3 zł/1,50 (strefa „0”) i 4 zł/2 zł (strefa 0+1)

 

-NIŻSZE CENY BILETÓW NA EKARCIE

Przypominamy, że pierwsze wydanie ekarty jest bezpłatne. Aby otrzymać kartę imienną należy wypełnić wniosek oraz załączyć zdjęcie i okazać dokument uprawniający do ulgi (jeżeli dotyczy). Warunkiem otrzymania ekarty jest doładowanie kwotą min. 5 zł. Wpłacone środki w całości są wykorzystywane na przejazdy autobusami MKS. Kartę można doładowywać w punktach sprzedaży MKS lub w terminalach zlokalizowanych na terenie miasta Mielca.

 

-BILETY JEDNORAZOWE NAWET DO 50% TANIEJ!!

Na e-karcie bilety jednorazowe będą dużo tańsze niż bilety papierowe. Od 1 lipca cena biletu jednorazowego na e-karcie będzie niższa niż dotychczas i wyniesie:

– 2 zł za bilet normalny (1 zł za bilet ulgowy) w strefie miejskiej 0

– 3 zł za bilet normalny (1,50 zł za bilet ulgowy) – w strefie miejskiej i podmiejskiej 0+1.

 

-MOŻLIWOŚĆ WIELU PRZESIADEK W CENIE BILETU JEDNORAZOWEGO

W ramach biletu jednorazowego na e-karcie będzie możliwość korzystania z wielu przesiadek pod warunkiem, że kontynuacja każdego przejazdu po przesiadce odbywa się w ciągu 45 min. od wyrejestrowania wyjścia z poprzedniego autobusu i odbywa się w strefie 0. Aby uzyskać promocyjne ceny i możliwość korzystania z przesiadek należy pamiętać o WYREJESTROWANIU wyjścia z każdego autobusu. Początkowo system pobierze kwotę jak za jazdę do końca trasy autobusu, a następnie zwróci nadpłaconą kwotę w momencie wyrejestrowania wyjścia z autobusu.

 

-BILETY DOBOWE – 10% taniej!!

Zmiany dotyczą również biletu dobowego. Cena ulegnie obniżeniu z 9 zł do 8 zł, i jak dotychczas będzie występował jako bilet papierowy: z bloczka lub zakupiony u kierowcy. Bilet będzie ważny na wszystkich liniach w miejskiej i podmiejskiej strefie biletowej (0+1).

 

-NIŻSZE CENY BILETÓW OKRESOWYCH

Wszystkie bilety okresowe ważne w strefie biletowej „0” nie będą posiadały żadnych ograniczeń do co limitu przejazdów. Bilet normalny będzie kosztował 60 zł, a ulgowy 30 zł i będzie ważny przez okres 30 kolejnych dni. Nowością jest to, że z biletu ulgowego będą mogli korzystać wszyscy uprawnieni do ulgi (m.in. emeryci, renciści).

 

-SIECIÓWKI ZA BILET TRASOWANY PODMIEJSKII!!!

Od 1 lipca pasażerowie mieszkający w strefie biletowej „1” będą mogli kupić bilet okresowy normalny w cenie 90 zł, a bilet ulgowy w cenie 45 zł. Bilety będą ważne na wszystkich liniach miejskich i podmiejskich bez ograniczeń co do trasy, na okres 30 dni.

 

-BILET OKRESOWY NA OKAZICIELA

Kolejną zmianą jest obniżenie ceny biletu okresowego miejskiego na okaziciela ze 113,40 zł do 75 zł. Znaczna obniżka dotyczy biletu podmiejskiego na okaziciela ze 178,20 zł do 100 zł. Bilety będą ważne na okres 30 kolejnych dni.

 

-BILET UCZNIOWSKI

Bilet uczniowski – bilet miesięczny ważny od 1 do ostatniego dnia miesiąca w cenie biletu jednorazowego normalnego. Od 1 lipca bilet uczniowski będzie dostępny również dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Ceny biletów uczniowskich w wysokości 3 zł będą przysługiwać mieszkańcom miasta Mielca uczęszczającym do placówek zlokalizowanych na obszarze Gminy Miejskiej Mielec tj.:

1) dzieciom w wieku powyżej 4 lat uczęszczającym do przedszkoli,

2) uczniom szkół podstawowych, gimnazjów,

3) opiekunom dzieci w wieku do lat 10 podróżującym razem z dzieckiem,

4) uczniom dziennych szkół ponadpodstawowych do ukończenia przez ucznia 21 roku

życia,

Ceny biletów uczniowskich w wysokości 4 zł przysługują mieszkańcom miasta Mielca uczęszczającym do szkół zlokalizowanych poza terenem Gminy Miejskiej Mielec tj.:

1) uczniom dziennych szkół ponadpodstawowych do ukończenia przez ucznia 21 roku życia

Ceny biletów uczniowskich w wysokości 4 zł przysługują uczniom niezależnie od miejsca zamieszkania, uczęszczającym do placówek zlokalizowanych na obszarze Gminy Miejskiej Mielec tj.:

1) dzieciom w wieku powyżej 4 lat uczęszczającym do przedszkoli,

2) szkół podstawowych, klas dotychczasowych gimnazjów

3) opiekunom dzieci w wieku do lat 10 podróżującym razem z dzieckiem,

Dokumentem uprawniającym do korzystania z biletów uczniowskich jest zaświadczenie z przedszkola, ważna legitymacja szkolna lub zaświadczenie potwierdzające zamieszkanie w internacie. Bilety uczniowskie można nabyć na okres 1,3,6,12 m-cy, nie dłużej jednak niż na okres ważności legitymacji szkolnej, zaświadczenia potwierdzającego zamieszkanie w internacie lub zaświadczenia z przedszkola.

Od 1 lipca będzie obowiązywać jednolity system ulg na całym obszarze funkcjonowania

komunikacji miejskiej.

 

CENNIK BILETÓW STREFY MIEJSKIEJ (0):

Jednorazowy – 3 zł. (normalny) i 1,50 zł. (ulgowy)

Jednorazowy na e-karcie (z przesiadką w strefie 0) –  2 zł. (normalny) i 1 zł. (ulgowy)

Bilet 30-dniowy imienny – 60 zł. (normalny) i 30 zł.(ulgowy)

Bilet 30-dniowy imienny (karta 3 plus) – 42 zł. (normalny) i 15 zł. (ulgowy)

Bilet 30-dniowy na okaziciela – 75 zł.

Bilet miesięczny uczniowski (imienny) – 3 zł.

 

CENNIK BILETÓW STREFY PODMIEJSKIEJ (0i1):

Jednorazowy – 4 zł. (normalny) i 2 zł. (ulgowy)

Jednorazowy na e-karcie (z przesiadką w strefie 0) – 3 zł. (normalny) i 1,50 zł. (ulgowy)

Dobowy – 8 zł. (normalny) i 4 zł. (ulgowy)

Bilet 30-dniowy imienny – 90 zł. (normalny) i 45 zł. (ulgowy)

Bilet 30-dniowy imienny (karta 3 plus) – 63 zł (normalny) i 22,50 zł. (ulgowy)

Bilet 30-dniowy na okaziciela – 100 zł.

Bilet miesięczny uczniowski (imienny) – 4 zł.

Edward Tabor
Data publikacji: