Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Drugie spotkanie Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

27 czerwca 2016 r. odbyło się drugie spotkanie Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Spotkanie poprowadziła Przewodnicząca MRDPP Pani Anna Marek. Jeden z punktów posiedzenia dotyczył zakończenia prac i przyjęcia Regulaminu funkcjonowania Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – dokumentu regulującego zasady działania Rady w zakresie zwoływania posiedzeń, opiniowania aktów prawa miejscowego itp.

Kolejnym tematem podejmowanym przez członków MRDPP było omówienie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi za rok 2015.

Członkowie Rady Pożytku zgłaszali także swoje propozycje mające na celu wzmocnienie, wsparcie i integrację mieleckich organizacji, które przygotowywane będą na następnych posiedzeniach, tuż po przerwie wakacyjnej.

Zachęcamy mieleckie organizacje pozarządowe do współpracy i kontaktu z Mielecką Radą Działalności Pożytku Publicznego poprzez adres e-mailowy: radapozytku@miasto.mielec.pl.

 

Joanna Szteliga-Pomykała
Data publikacji: