Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Mielecka Rada Działalności Pożytku Publicznego

Mielecką Radę Działalności Pożytku Publicznego pierwszej kadencji tworzy 12 członków tj. 3 przedstawicieli Rady Miejskiej w Mielcu, 3 przedstawicieli Prezydenta oraz 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych:

 1. Urszula Malińska,
 2. Magdalena Weryńska-Zarzecka,
 3. Grzegorz Ziomek,
 4. Adriana Miłoś,
 5. Agata Ćwięka,
 6. Ewa Gorazd,
 7. Anna Marek,
 8. Łucja Bielec,
 9. Joanna Boryczka-Szęszoł,
 10. Weronika Czerwińska,
 11. Janusz Chojecki,
 12. Emilia Żola.

Mielecka Rada Działalności Pożytku Publicznego ma charakter doradczo-opiniujący w zakresie dotyczącym pożytku publicznego i współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy, współpraca z organizacjami pozarządowymi, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych. Zadania te określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Obsługa administracyjno-biurowa Rady:

Urząd Miejski w Mielcu
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia