Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Mielecka Rada Działalności Pożytku Publicznego

Protokół Nr 6/2017 z szóstego posiedzenia Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 11 lipca 2017 r.

Protokół Nr 5/2017 z piątego posiedzenia Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 15 marca 2017 r.

Protokół Nr 4/2017 z czwartego posiedzenia Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 11 stycznia 2017 r.

Protokół Nr 3/2016 z trzeciego posiedzenia Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 26 września 2016 r.

Protokół Nr 2/2016 z drugiego posiedzenia Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 27 czerwca 2016 r.

Protokół Nr 1/2016 z pierwszego posiedzenia Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 30 maja 2016 r.

Pierwsze posiedzenie Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Drugie posiedzenie Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

Mielecką Radę Działalności Pożytku Publicznego pierwszej kadencji tworzy 12 członków tj. 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 3 przedstawicieli Rady Miejskiej oraz 3 przedstawicieli Prezydenta:

 1. Łucja Bielec,
 2. Joanna Boryczka-Szęszoł,
 3. Weronika Czerwińska,
 4. Janusz Chojecki,
 5. Agata Ćwięka – sekretarz,
 6. Anna Karwacka,
 7. Anna Marek – przewodnicząca,
 8. Jan Myśliwiec,
 9. Mikołaj Skrzypiec,
 10. Mieczysław Wdowiarz,
 11. Marek Zalotyński – wiceprzewodniczący,
 12. Andrzej Zemmel.

Mielecka Rada Działalności Pożytku Publicznego ma charakter doradczo-opiniujący w zakresie dotyczącym pożytku publicznego i współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy, współpraca z organizacjami pozarządowymi, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych. Zadania te określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Wybory do Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2016 – 2019