Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Mielecka Rada Działalności Pożytku Publicznego

Mielecką Radę Działalności Pożytku Publicznego II kadencji na lata 2019-2022 tworzy 12 członków tj. 3 przedstawicieli Rady Miejskiej w Mielcu, 3 przedstawicieli Prezydenta oraz 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych:

 1. Urszula Malińska,
 2. Magdalena Weryńska-Zarzecka,
 3. Grzegorz Ziomek,
 4. Adriana Miłoś,
 5. Agata Ćwięka,
 6. Ewa Gorazd,
 7. Emilia Żola,
 8. Alicja Krogulec,
 9. Kinga Bielec,
 10. Wirginiusz Królewicz,
 11. Adam Gryczman,
 12. Andrzej Kobylarz.

Mielecka Rada Działalności Pożytku Publicznego ma charakter doradczo-opiniujący w zakresie dotyczącym pożytku publicznego i współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy, współpraca z organizacjami pozarządowymi, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych. Zadania te określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Obsługa administracyjno-biurowa Rady:

Urząd Miejski w Mielcu
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia