Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

MIELECKA DEBATA W TROSCE O CZYSTE POWIETRZE

Efekty procedowanych obecnie w Sejmie i Senacie zmian legislacyjnych w Prawie Ochrony Środowiska i wymiana doświadczeń przedstawicieli miast, których dotyczy problem złej jakości powietrza, były głównymi tematami otwartej debaty, którą w Samorządowym Centrum Kultury  zorganizował Urząd Miejski w Mielcu.

Na zaproszenie Pełniącego Funkcję Prezydenta Miasta Mielca Fryderyka Kapinosa  odpowiedzieli m.in. Piotr Woźny, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Programu Czyste Powietrze i wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Leszek Karski, Dyrektor Prawa i Orzecznictwa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, który w ostatniej chwili zastąpił awizowaną wcześniej Wiceminister Środowiska Małgorzatę Golińską, nieobecną z powodu ważnych obowiązków służbowych.

Na debatę do Mielca przyjechali także Andrzej Guła – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Krakowski Alarm Smogowy, Łukasz Kurlit ze Skawińskiego Alarmu Smogowego, Paweł Ciećko, Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska i jego zastępca Ryszard Listwan oraz samorządowcy ze Skawiny, Żar i Szczecinka.

Obecni byli również Andrzej Kulig – Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, Krystyna Sołek – Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Dagmara Mach i Piotr Herhel z firmy Kronospan, a także  przedstawiciele strony społecznej – organizatorzy dwóch ostatnich protestów mieszkańców Mielca przeciwko działalności Kronospanu.

Fryderyk Kapinos na wstępie dziękując zaproszonym gościom za przybycie przedstawił działania jakie w ostatnim krótkim okresie swojego urzędowania podjął dla poprawy stanu powietrza w Mielcu i powiecie mieleckim.

– Tak bardzo dla nas ważne zmiany legislacyjne dotyczące ciągłego monitoringu i pracy Inspektoratów Ochrony Środowiska, które zapoczątkowaliśmy, to stworzenie instrumentów kontrolnych niezbędnych do poprawy stanu naszego środowiska. Dla samorządu i naszych mieszkańców, to sprawa priorytetowa.  Chciałbym, aby dyskusja podczas dzisiejszej debaty była naszą wspólną platformą wymiany wiedzy, myśli i doświadczeń między przedstawicielami strony rządowej, samorządowcami, przedstawicielami instytucji kontrolnych, a także reprezentantami firmy Kronospan i stroną społeczną. Chciałbym, aby takie konsultacje odbywały się cyklicznie, i aby nasi wytypowani przedstawiciele stali się głosem doradczym w pracach sejmowych komisji zajmujących się tymi sprawami – powiedział Pełniący Funkcję Prezydenta Miasta Mielca.

Reprezentujący Ministerstwo Środowiska Leszek Karski dziękował za współpracę z mieleckim samorządem, który jak stwierdził jest przykładem na podejmowanie odpowiednich działań niezbędnych dla bezpieczeństwa ekologicznego mieszkańców: -Sprawa mielecka stała się uzasadnieniem i legła u podstaw dla wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska. Dziękujemy za to zarówno włodarzowi miasta, a przede wszystkim mieszkańcom, którzy pokazali jak ważna jest dla nich jakość życia, mająca decydujący wpływ na stan ich zdrowia – mówił Karski dodając: -Do tej pory ustawa o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej paraliżowała działania Inspekcji Ochrony Środowiska. Teraz to się zasadniczo zmieni i będzie można zadbać o bezpieczeństwo ekologiczne mieszkańców.

Ważnym głosem w dyskusji były słowa Piotra Woźnego, który przypomniał że walka ze smogiem zapoczątkowana w Krakowie i na Śląsku zaczęła się już sześć lat temu i z jego doświadczeń wynika, że aby skutecznie działać dla rozwiązania tego problemu w naszym kraju, trzeba rozmawiać ze wszystkimi, którzy mają na to wpływ. Potwierdził że mieleckie protesty były fenomenem na skalę ogólnopolską i to głownie dzięki nim w stosunkowo krótkim jak na polskie warunki czasie, udało się zmienić przepisy prawa wprowadzając zapisy o ciągłym monitoringu. Taki rzetelny i wiarygodny państwowy monitoring powietrza dla Mielca, określi rzeczywistą skalę problemu i pozwoli podjąć określone działania.

Bardzo aktywnymi uczestnikami kilkugodzinnej debaty byli przedstawiciele strony społecznej, które swoje pytania kierowali głównie pod adresem reprezentantów firmy Kronospan, wyrażając swoje niezadowolenie z decyzji o wydaniu dla tej firmy nowego Pozwolenia Zintegrowanego.

Przedstawiciele Kronospanu przyznali że firma odwołała się od decyzji marszałka, który wydając nowe pozwolenie narzucił firmie wiele obostrzeń na czele z uruchomieniem w ciągu najbliższych 6-ciu miesięcy ciągłego monitoringu dwóch największych emitorów zanieczyszczeń powietrza. Odwołania złożyli także Stowarzyszenie Specjalna Strefa Ekologiczna i Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, którzy domagają się wprowadzenia do pozwolenia znacznie surowszych limitów emisji zanieczyszczeń.

Choć nie brakowało bardzo emocjonalnych wystąpień, Pełniący Obowiązki Prezydenta Miasta Mielca Fryderyk Kapinos pozytywnie ocenił debatę. Wyraził nadzieję, że głosy z tego mieleckiego spotkania dotrą do Premiera Mateusza Morawieckiego, a z debaty wszystkie uczestniczące w niej strony wyciągną konstruktywne wnioski na przyszłość. Jak wielokrotnie podkreślał Fryderyk Kapinos, na poprawie stanu powietrza w naszym mieście zależy wszystkim.

 

Edward Tabor
Data publikacji: