Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo Mieszkańcy Miasta Mielca,
W trosce o zrównoważony rozwój naszego miasta, Urząd Miejski w Mielcu opracowuje Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023. Obejmuje on działania, które mają na celu ożywienie zdegradowanych obszarów miasta, przyczyniając się do poprawy jakości życia ich mieszkańców, poprawy ładu przestrzennego, gospodarczego i aktywizacji społeczno-zawodowej. Zależy nam na Państwa opinii na temat warunków życia oraz na identyfikacji miejsc wymagających rewitalizacji. Dlatego prosimy Państwa o wypełnienie niniejszej ankiety. Wyniki uzyskane podczas sondażu przyczynią się do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023 oraz pozwolą na podjęcie działań związanych z pozyskiwaniem europejskich funduszy na realizację projektów. Bardzo liczymy na Państwa głos w dyskusji na temat rewitalizacji naszego miasta i dziękujemy za czas poświęcony w związku z wypełnieniem ankiety.

Prezydent Miasta Mielca
Daniel Kozdęba

Ankieta dla mieszkańców.

 

JAK MA WYGLĄDAĆ PLAC PRZY ULICACH WSPÓLNEJ I AKACJOWEJ?

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE ULICA WSPÓLNA I AKACJOWA W MIELCU – Zaproszenie na spotkanie dotyczące zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Wspólnej i Akacjowej.

 

Raport z konsultacji.

Konsultacje społeczne przy ul. Akacjowej – Mieszkańcy mają głos!

 

Prezydent Miasta Mielca Daniel Kozdęba zaprasza mieszkańców osiedla Borek do wyrażenia opinii na temat zagospodarowania terenu przy ulicach Akacjowej i Wspólnej na osiedlu Borek.

Mieszkańcy osiedla Borek od dziś mogą wypełniać przygotowaną dla nich ankietę konsultacyjną. Ankieta zostanie doręczona do każdego punktu adresowego na osiedlu. Ponadto każda osoba, która będzie chciała wziąć udział w badaniu opinii, może również wypełnić ankietę internetową, dostępną w zakładce „konsultacje społeczne”.

Ankieta została podzielona na dwie części: A i B. Część A dotyczy zagospodarowania przestrzeni przy ul. Wspólnej, natomiast część B dotyczy terenu przy ul. Akacjowej, gdzie znajduje się plac zabaw, boiska do gry w piłkę nożną oraz koszykówkę.

Jednocześnie Prezydent Miasta Mielca zaprasza do udziału w kolejnych etapach konsultacji społecznych połączonych z animacjami. Informacja o terminie spotkania zostanie przekazana w formie ulotek oraz na stronie internetowej miasta.

Ankiety w wersji papierowej można składać do 12 maja 2016 roku, do urn znajdujących się w sklepach ogólnospożywczych przy ul. Akacjowej 2 oraz ul. Brzozowej 15. Termin obowiązuje również w przypadku wypełniania ankiet przez Internet.

https://docs.google.com/forms/d/1E2g050X6Tz32sgjylWBiqAyc9BMjqTYEa2FReCAYMJE/viewform

 

 

PRZEZNACZENIE DOMU LUDOWEGO PRZY UL. WOJSŁAWSKIEJ.

Raport z konsultacji.

Konsultacje społeczne dotyczące przeznaczenia Domu Ludowego.

 

Szanowni Państwo
Mieszkańcy Osiedla Wojsław w Mielcu

Serdecznie zapraszam Państwa do wypełnienia anonimowej ankiety konsultacyjnej dotyczącej przeznaczenia Domu Ludowego przy ul. Wojsławskiej 251.

Wojsławski Dom Ludowy jest symbolem osiedla, historycznym i ważnym obiektem dla jego mieszkańców. Ze względu na zły stan techniczny obiektu Urząd Miejski w Mielcu planuje przeprowadzenie modernizacji tego budynku.

Jesteśmy zainteresowani Państwa opinią dotyczącą przyszłych funkcji Domu Ludowego. Zebrane podczas konsultacji informacje przyczynią się do głębszego poznania Państwa oczekiwań. Po przeczytaniu każdego pytania proszę zaznaczyć jedną odpowiedź, która jest najbliższa Państwa przekonaniom. Przyjmuję, że każda odpowiedź zgodna z przekonaniem osobistym jest prawdziwa.

Prezydent Miasta Mielca
Daniel Kozdęba

 

Konsultacje społeczne dotyczące przyszłych funkcji Domu Ludowego przy ul. Wojsławskiej zostały zakończone. O wynikach przeprowadzonej w dniach 9-30 marca ankiety konsultacyjnej poinformujemy Państwa na najbliższym spotkaniu z mieszkańcami Osiedla Wojsław.

Magdalena Pękalska – Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, 05.04.2016 r.