Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

KONKURS LITERACKI O JANIE PAWLE II

Pełniący funkcję prezydenta miasta Mielca Fryderyk Kapinos objął patronat nad konkursem literackim, którego tematem jest „Dzień wyboru Karola Wojtyły na Papieża we wspomnieniach”.

Głównym organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 6 w Mielcu, a wsparcia temu przedsięwzięciu udzielają Szkoła Podstawowa nr 11, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie (Filia w Mielcu) oraz Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Mielcu.

Okazją do jego ogłoszenia jest 40 rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża, która przypada na 16 października 2018 roku, a celem przyświecającym organizatorom jest upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat  życia tego niezwykłego człowieka.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych – dla uczniów klas IV, V i VI oraz dla uczniów klas VII – VIII oraz uczniów trzecich klas gimnazjalnych. Zadaniem dla uczestników jest przeprowadzenie wywiadu z bliską osobą w którym przypomniany zostanie dzień wyboru Karola Wojtyły na Papieża z uwzględnieniem wrażeń i przeżyć osobistych.

Na podstawie tej rozmowy uczeń pisze pracę pisemną w formie wywiadu lub opowiadania. Tekst nie powinien przekraczać dwóch stron standardowego wydruku (format A4, czcionka 12 Times New Roman, pojedyncze interlinie). Do prac należy dołączyć kartę zgłoszeniową. Więcej szczegółów w regulaminie konkursu, który w najbliższych dniach pojawi się na stronach: www.sp6.mielec.pl  oraz www.rzeszow.pbw.org.pl

Prace należy złożyć w Szkole Podstawowej nr 6 mieszczącej się przy ulicy Solskiego 8 w nieprzekraczalnym terminie do 20 września 2018 roku. Oceni je jury składające się z nauczycieli mieleckich szkół przyznając nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach. Fundatorem nagród jest pełniący funkcję prezydenta miasta Mielca Fryderyk Kapinos. Dodatkową nagrodą jest publikacja najlepszej pracy.

Edward Tabor
Data publikacji: