Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

UTYLIZACJA AZBESTU

Gmina Miejska Mielec informuje o wydłużonym terminie składania wniosków na demontaż, odbiór oraz utylizację azbestu z terenu Gminy do 15.05.2018 r.

Po upływie terminu nastąpi procedura przetargowa na wybór wykonawcy.

Edward Tabor
Data publikacji: